Vergunningverlening, toezichthouden en handhaven (VTH)

Vergunningverlening, toezichthouden en handhaven (VTH)

Het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) brengt veel vernieuwing en verandering voor overheden.
Een van het vakgebieden welk als geen ander ingrijpend wordt geraakt is vanzelfsprekend die van het “Vergunningverlening, toezichthouden en handhaven “(VTH).
Veel organisaties hebben, om het VTH-proces te ondersteunen, heel specifiek ingerichte zaaksystemen of zelfs speciale VTH-applicaties.
Dit leidt er natuurlijk toe dat gemeenten en andere overheden zich aan het bezinnen en oriënteren zijn op de mogelijkheden.
Veel geadviseerd wordt over te gaan naar een geheel nieuwe VTH-applicatie.
Dat zal in sommige gevallen zeker het juiste advies zijn, maar er kleven natuurlijk veel bezwaren aan;

– opnieuw aanbesteden,
– dure projecten om de bestaande data te migreren,
– medewerkers opnieuw op te leiden,
– nieuwe applicatie aan te sluiten om de overige bestaande systemen.

Al met al geen sinecure en een tijdrovende en kostbare affaire.

Wat vaak minder goed bekend is, is dat er ook tal van mogelijkheden zijn om de bestaande zaak- en VTH-systemen aan te sluiten op het nieuwe DSO.

Met Easy bus hebben we al aansluitingen op de DSO gerealiseerd voor meerdere provincies. Easy bus functioneert als ‘adapter’ tussen uw huidige systemen en de landelijke voorziening DSO (DSO-LV).
Alle, normaal lastig te realiseren en daardoor dure, koppelingen van en naar uw huidige systeem zijn eenvoudig te ‘vertalen’. Dit kan snel en eenvoudig door de grote hoeveelheid bouwblokken die hiervoor al aanwezig zijn.

De kans is groot dat op die manier uw bestaande systeem op een zeer kostenefficiënte wijze nog jaren probleemloos mee kan.
Uw organisatie en collega’s kunnen zich focussen op de al genoeg uitdagende inhoudelijke wijzigingen die het nieuwe stelsel met zich mee gaan brengen.

Benieuwd naar wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via:
info@itrajectum.nl of bel met ons op nummer 030-6662517

 

 

 

Leveranciersoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO

Leveranciersoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO

iTrajectum in het leveranciersoverzicht

iTrajectum is terug te vinden in het leveranciersoverzicht voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening. (DSO-LV) In dit overzicht worden alle beschikbare leveranciers weergegeven. Het aantal leveranciers hierin is zeer beperkt, slechts een aantal leveranciers is hier echt klaar voor. iTrajectum heeft aangetoond dat ons Easy bus platform probleemloos aansluit en functioneert conform de vereisten van het DSO-LV.

Digikoppeling leverancier

Alle huidige zaaksystemen en vergunningensystemen dienen te worden aangesloten op het digitale stelsel van de nieuwe omgevingswet. Wij hebben jarenlange ervaring met het ophalen, ontvangen van en wegschrijven naar VTH- en  zaaksystemen en een grote verscheidenheid aan (overheids)diensten. Bij het uitwisselen van berichten met het DSO zorgt een aansluiting conform het Digikoppeling protocol dat het berichtenverkeer veilig en betrouwbaar verloopt.

Dit vraagt in de praktijk om veel specifieke technische kennis en tijd om dit te realiseren. Voor het koppelen middels Digikoppeling is een geschikte ebMS-adapter vereist.

Deze ebMS-adapter is bij de meeste leveranciers, wederom een nieuw, los, te beheren component in uw applicatie landschap.
Veel organisaties merken dat dit onderdeel van het aansluittraject vaak erg complex, tijdrovend en een kostbaar is.
In het Easy bus platform is de benodigde oplossing volledig geïntegreerd, zodat uw organisatie op een efficiënte wijze snel voldoet aan alle vereisten. Ook voor de DSO benodigde overige koppelingen zijn al tal van bouwblokken en kant & klare oplossingen beschikbaar.

Zelf de lijst inzien?

Klik op de link en bekijk het leveranciersoverzicht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/leveranciers-omgevingswet-software/.  

Meer lezen over Digitaal Stelsel Omgevingswet? Klik dan hier om het ons eerder geschreven artikel te bekijken.

Voor vragen, opmerkingen en/of samenwerkingen, komen wij graag met u in contact.

 

 

 

 

 

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

iTrajectum is jarenlang actief voor overheidsorganisaties. Doordat nagenoeg alle aanvragen digitaal worden verwerkt, is het van groot belang dat alle systemen naadloos aansluiten op de behoefte van overheidsinstanties, leveranciers, systemen, organisaties en burgers. Dit geldt ook voor het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met dit nieuwe stelsel zal alle  digitale informatie over de leefomgeving eenduidig te vinden zijn op 1 plek. Hierdoor kan iedereen snel zien wat mag en niet volgens de nieuwe Omgevingswet. Doordat dit wordt geautomatiseerd zal de overheid, beter inzicht krijgen in alle aanvragen en hierdoor ook makkelijker kunnen handhaven en service verlenen.

Overheden ontvangen en leveren informatie van en aan het Omgevingsloket. Hiervoor dienen de overheden veilig en betrouwbaar alle (lokale) systemen op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan te sluiten.

Op 1 januari 2021 moeten alle systemen van de overheid op het nieuwe DSO zijn aangesloten. Zodat overheden van 2021 tot aan januari 2022  kunnen oefenen. U kunt hierbij denken aan plannen en verordeningen publiceren, toepasbare regels registreren en vergunningaanvragen ontvangen en behandelen. Daarmee lijkt het wellicht dat er nog riant tijd is om de implementaties te verzorgen, maar het DSO is zeer omvangrijk, er zijn veel koppelvlakken en er wordt nog aan alle kanten hard gewerkt en zelfs ontworpen. Ook is bij overheidsorganisaties vaak nog veel afstemming nodig over hoe de vernieuwde processen moeten verlopen.

Daarom zijn veel organisaties , waaronder iTrajectum, volop bezig met het uitwerken van verschillende koppelingen voor de provincies. Middels het van iTrajectum worden de meldingen, verzoeken en andere DSO-zaken feilloos op de juiste plaats in zaaksystemen en document management systemen geplaatst. Door de generieke aanpak, kunnen veel componenten voor de diverse provincies en andere overheidsorganisaties worden hergebruikt. Dat bespaart enorm veel tijd en kosten voor de organisaties die voor 2021 klaar moeten zijn.

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorzieningen (DSO-LV)

Alle huidige zaaksystemen en vergunningensystemen dienen te worden aangesloten op het digitale stelsel van de nieuwe omgevingswet. Het aansluiten zal zoals hieronder genoemd, via Digikoppeling moeten verlopen. De Digikoppeling zorgt ervoor, dat het berichten uitwisselen veilig verlopen en correct worden verstuurd en ontvangen in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Dit vraagt in de praktijk om veel specifieke technische kennis en tijd om dit te realiseren. Voor het koppelen met Digikoppeling is een geschikte eBMS-adapter vereist. Deze eBMS-adapter is wederom een nieuw component in uw applicatie landschap. Veel organisaties merken dat het aansluittraject vaak erg complex, tijdrovend en een kostbaar component is. Daarom heeft Easy bus dit volledig geïntegreerd, zodat de het aansluiten eenvoudiger en voordeliger zal zijn.

Hieronder als voorbeeld één van de verplichte koppelingen, dat betrekking heeft tot STAM. Het betreft hier een voorbeeld voor het verwerken van vergunningaanvragen en meldingen. Bij dit aansluitproces worden de vergunningen en meldingen verwerkt in 3 fasen. Hieronder zetten wij de stappen uiteen die nodig zijn om als organisatie een notificatiebericht te ontvangen wanneer een aanvraag of melding is ingediend. Daarmee de aanvragen en meldingen op te halen uit het DSO-LV.

 

Stap 1

Middels het Digikoppelingen platform worden signaalberichten verstuurd.

Stap 2
Op Easy bus worden deze berichten ontvangen op de geïntegreerde eBMS-adapter. Er zijn geen losse, lastig te configureren en beheren adapters nodig.   

Stap 3

De vergunningaanvraag of melding inclusief bijlagen wordt door Easy bus opgehaald het DSO-LV.
Het geheel kan desgewenst tot 1 compleet pdf/a bestand worden samengevoegd.

Stap 4
Als de data correct is opgehaald, dan dient de data op een vooraf afgestemde wijze aan uw systeem te worden toegevoegd. Dit kan door gebruik te maken van industriestandaarden als CMIS of het landelijke StUF formaat, maar ook door daarvoor op maat gemaakte berichtformaten wanneer uw systeem niet met dit soort standaarden maar alleen een eigen formaat overweg kan.


Bij alle stappen neemt Easy bus zaken als beveiliging, juiste authenticatie, procesbewaking etc voor zijn rekening.
Hiervoor hoeft niet of nauwelijks door de provincies extra inzet te worden verricht. Dit is generiek en centraal geregeld.


API’s (Application Programming Interfaces).

API’s zijn de afspraken tussen systemen om onderling met elkaar data uit te kunnen wisselen.
Als de API’s van een van uw bestaande systemen niet aansluit op de verplichte eisen van het nieuwe omgevingswetstelsel, dan zou er vaak speciaal maatwerk moeten worden gemaakt.
Maatwerk die vaak weer moet worden aangepast of opnieuw ontwikkeld zodra er nieuwere versies beschikbaar komen en of wetswijzigingen zijn. Een tijdrovende en weinig efficiënte exercitie. Daarom kiezen veel organisaties voor een voordeligere, veel meer flexibele integratieoplossingen. Ons Enterprise Service Bus-platform (ESB) Easy bus is zo een oplossing. Easy bus is bij uitstek geschikt om binnenkomende berichten te ontvangen, indien nodig eenvoudig te vertalen en op juiste wijze aan uw systemen toe te voegen.
Door onze Easy bus, blijft een organisatie flexibel en verloopt al het berichtenverkeer betrouwbaar, veilig en overzichtelijk. Aanpassingen kunnen snel worden doorgevoerd zonder dat er verstoring hoeft plaats te vinden in de uitvoeringstaken van de organisatie.

 

Al jaren ervaring met Digikoppelingen

Wij zijn al jaren terug te vinden in het leveranciers overzicht van Logics en staan binnenkort ook op de lijst van DSO-leveranciers. Hierin staan slechts een aantal leveranciers die ruime kennis en ervaring hebben met Digikoppelingen.

 

Provincies sluiten makkelijk aan

Het aansluiten is voor provincies extra eenvoudig gemaakt. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies, heeft onder het al jaren geleden met het toen nog niet zo bekende “Common Ground” gedachtegoed,
de BIJ12 Easy bus ESB volledig ingericht en in gebruik. Vanwege deze bestaande oplossing hoeven provincies alleen maar aan te sluiten op het platform om verbonden te zijn met de Digikoppeling en andere voorzieningen. Met de nieuwe omgevingswet, zullen de standaarden straks allemaal ingericht zijn om voor iedere provincie eenvoudig te gebruiken. Dit maakt de stap naar de nieuwe omgevingswet kleiner en eenvoudiger. Veel staat vooraf klaar voor gebruik. Easy bus gebruikers kunnen direct aan de slag, zonder dat er over een dure maatwerk oplossing hoeft te worden nagedacht. Doordat we vanuit Easy bus de data op alle gewenste manieren kunnen aanleveren,
kan de focus liggen op de functionele inhoud. Wat de toch al omvangrijke projecten voor nu en in de toekomst versimpelen.

Benieuwd naar wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via:

info@itrajectum.nl of bel met ons op nummer 030-6662517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERP, MES of ESB?

ERP, MES of ESB?

Presentatie voor de Koninklijke Metaalunie

Wij waren op 11-02-2020 uitgenodigd door de Koninklijke Metaal Unie om op hun leden dag te presenteren over de mogelijkheden van ons Easy bus – ESB platform. De leden kunnen profiteren van mogelijkheden om laagdrempelig koppelingen te leggen tussen hun eigen systemen, leveranciers en klanten.

ERP, MES of ESB?

Kiezen voor een “ERP of MES” is wat steeds meer bedrijven zich afvragen zodra het bedrijf groeit. Steeds meer bedrijven uit de maakindustrie investeren in het automatiseren van alle bedrijfsprocessen. Hierdoor worden machines gekoppeld, uitgelezen en aan één of meerdere systemen . Daarnaast wordt er met leveranciers, klanten, boekhouding en andere systemen gecommuniceerd. Met deze toegevoegde informatie, hebben de bedrijven beter in kaart wat er daadwerkelijk in de fabriek afspeelt. Daarnaast kunnen de processen beter worden beoordeeld en geoptimaliseerd.

Waarom een ERP of MES?

De veelvoorkomende vraag is: waarom een ERP of MES systeem. Vaak wordt de toegevoegde waarde van een dergelijk systeem niet door alle medewerkers gezien. Veel medewerkers zijn vertrouwd met de huidige werkwijze en vinden hierdoor eventuele veranderingen overbodig. Toch is er vaak een manager die dan erg zijn best moet doen om aan zijn/haar collega’s uit te leggen, waarom een ERP, MES of beide systemen cruciaal zijn.

Spreekt iedereen de zelfde taal?

Vaak spreken verschillende afdelingen binnen een bedrijf ook langs elkaar heen. Dat is vaak het moment dat er nagedacht moet worden over een passend systeem of systemen die de systemen oplossen.

Hieronder een paar voorbeelden:

 1. De productie begrijpt niet altijd waarom er zoveel digitaal ingevoerd moet worden, met papier werk is het toch prima?
 2. De IT afdeling kan zich afvragen wat er nou zo moeilijk is: Nieuwe klant opdracht, uitvoeren en afronden. Als de systemen werken, dan kunnen we toch huidige handelingen blijven toepassen.
 3. Kantoorpersoneel bekijkt de voorraad en neemt aan dat het allemaal klopt en daardoor geen problemen zijn tijdens productie. Terwijl er misschien extra materiaal door productie is verbruikt en een keer vergeten is te melden aan het kantoor.
 4. Manager die het lastig vindt om een duidelijk overzicht te kunnen maken. Te veel verschillende systemen, te veel papier werk en dat ook nog eens op verschillende plekken.
 5. Met meer: productie, administratie, meer handelingen en steeds minder overzicht, wordt gestructureerd werken vaak minder haalbaar

ERP en MES oplossing

Zodra er voor een ERP systeem wordt gekozen, heeft de ERP-leverancier veel aanvullende modules te koop om extra functionaliteit te kunnen benutten. Dit is soms het juiste antwoord en brengt vaak een hoop structuur aan binnen een bedrijf. Maar lang niet altijd, sluiten alle functionaliteiten van zo’n module aan bij uw situatie en wensen.

Vaak wordt er naast een ERP ook nog een MES systeem aan toegevoegd. Hierdoor heeft een bedrijf alle benodigde informatie en ieder proces in kaart. Althans, dat is wat je ervan mag verwachten. Aangezien een ERP of MES systeem al snel rond de €50.000 – €100.000 kost! Zonder nog maar over de benodigde jaarlijkse licenties en/of maatwerk te spreken.

Problemen ERP en MES systemen

Helaas stuit een bedrijf vaak op problemen zodra er een koppeling tussen bestaande systemen en ERP of MES moet worden gemaakt. De leveranciers van een ERP of MES systeem willen uiteraard graag de koppeling maken. Maar in de praktijk blijkt dat de aan te leveren data alleen in een vooraf bepaald format kan worden aangeleverd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een ERP/MES systeem alleen maar bepaalde koppelingen van bepaalde systemen ondersteund.

Hierdoor bestaat de kans dat uw huidige vertrouwde systeem misschien overbodig wordt, u een nieuw systeem moet gaan gebruiken en/of een kostbare maatwerk oplossing hiervoor laten maken.  Maatwerk is vaak een extra, onvoorziene hoge kostenpost. Daarnaast is het door maatwerk, vaak niet mogelijk om ooit eenvoudig over te stappen naar een andere leverancier. Uw organisatie wordt hierdoor vaak volledig afhankelijk van uw leverancier en kunt u tegen een vendor-lock-in aanlopen.

Mocht u buiten het ERP/MES systeem andere functionaliteiten willen gebruiken of uw data ergens anders voor willen gebruiken, dan kunt u ook hier weer op vastlopen. De praktijk leert dat maatwerk na grote updates van een pakket, het vaak laat afweten. Het bedrijf ligt “stil” en kost veel tijd om op te lossen. Echter bieden wij met een Enterprise Service Bus (ESB), de mogelijkheid om dit zonder maatwerk te realiseren.

Obstakels ERP en MES

Niet iedere obstakel kan op voorhand worden ondervangen. Daarmee willen wij zeggen, dat er altijd obstakels zullen blijven bij iedere stap die u neemt. Maar er zijn toch zeker mogelijkheden er om een hoop te voorkomen of snel weg te nemen. Want wat als u geen tijd of middelen heeft om een duur ERP of MES systeem aan te schaffen? Maar toch veel van uw bedrijfsprocessen wilt automatiseren zonder direct in de problemen te komen. Maar het kan ook zijn dat u uw huidige koppelingen meer wil optimaliseren, nog slimmer en efficiënter wil maken. Dan vertellen wij u graag over de mogelijkheden om al uw data, veilig, betaalbaar en gestructureerd via onze Enterprise Service bus genaamd Easy bus te laten verlopen.

 

Alles koppelen?

Dat is geheel afhankelijk van uw bedrijfsprocessen. Als u een ERP, MES of vergelijkbaar systeem heeft, dan hoeft hier in principe niets aan te veranderen. Wel kunt u doormiddel van een ESB meer met uw data. Hieronder zullen wij u eerst kort toelichten.

Compleet met een ESB

Vrijwel ieder systeem is te koppelen met een ESB. Hierbij slechts een paar voorbeelden:

 • Office365, Sharepoint, Excel etc.
 • MES, ERP, PLM, CAD en Power-BI systemen
 • Leverancier systemen
 • Beeldschermen, tablets en computers t.b.v. papierloos werken
 • Robotsystemen en CNC-machines
 • Voorinstel apparatuur en gereedschapsbeheer systemen
 • Boekhoudpakketten
 • CRM pakketten
 • E-facturatie
 • Cloud diensten
 • Huidige interne en externe systemen

Door al uw huidige systemen aan een ESB te koppelen, kunt u alle datagegevens tussen de gewenste systemen ophalen, bewerken, vertalen en versturen.

Nieuwsgierig naar wat Easy bus voor u kan betekenen? Download dan gratis de onderstaande whitepapers!

Whitepaper – De evolutie van systeemintegratie
Whitepaper – AVG en Easy bus 

Of neem vrijblijvend contact op via
Telefoon: 030-6662 517
E-mail: info@iTrajectum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head in the Cloud, feet on the ground!

Head in the Cloud, feet on the ground!

Alle systemen in de Cloud, is dat goed of fout? 

Al jaren is het mogelijk om al uw bestanden en systemen in de Cloud te plaatsen. Dit is heel inmiddels heel gebruikelijk, want het heeft veel voordelen. Maar we vergeten vaak toch goed te kijken of er ook nog nadelen aan zitten. Het kan in sommige gevallen ook risico’s met zich meebrengen voor uw organisatie. Want is dit wel zo veilig en kostenbesparend? Wij nemen u graag mee met wat de voordelen en nadelen zijn.  
Ontdek meer over de Cloud in dit artikel en stel u zelf de vraag: Head in the Cloud? Feet on the ground!  

Cloud

De voordelen van uw bestanden naar de Cloud 

Flexibel bij verandering 

Een it-landschap in de Cloud is erg flexibel zodra u graag in een bepaalde periode meer of juist minder capaciteit nodig heeft. U kunt hierbij denken aan piekmomenten binnen uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een periode rond de kerst met ontzettend veel bestellingen, bepaalde aanvragen of andere binnenkomende data. Met één telefoontje aan de Cloud leverancier of geautomatiseerd in een portaal is het opschalen vaak al te realiseren. Om deze manier kunnen uw applicaties meer en vaak ook sneller data verwerken. Wanneer u deze extra capaciteit niet meer nodig heeft, kunt u weer ‘gas terug nemen’. U hoeft dus niet het hele jaar extra capaciteit te hebben staan en bespaart vaak op die manier. Ook is het voor veel organisaties prettig dat ze geen eigen hardware en infrastructuur hoeven te hebben, maar wel snel en adequaat wijzigingen kunnen doorvoeren wanneer dat nodig is. Iets wat met de klassieke hosting- en beheerpartijen vaak toch meer tijd kost dan wenselijk is. 

Overal aan het werk 

Met internet kunt u direct al uw systemen benaderen in de Cloud, op ieder moment en waar u maar wilt. Zo kunt u in de bus, trein of zelf als u opgehaald bent door uw Uber taxi aan de slag in bijvoorbeeld het u ongetwijfelde bekende Office365, Salesforce of ander Cloud-pakket. En dit is nog maar een kleine greep aan de vele mogelijkheden die beschikbaar zijn. Ook op het gebied van systeemintegratie biedt de Cloud veel mogelijkheden; goede infrastructuur, goede beveiliging, altijd bereikbaar. Door een volledige integratie met de Cloud kunt u zo efficiënt mogelijk uw tijd te benutten. 

Minder ICT personeel 

Uw Cloud systeem wordt gecontroleerd door specialisten van de door u gekozen Cloud leverancier. Specialisten op allerlei vakgebieden die vaak voor individuele organisaties onvindbaar en/of onbetaalbaar zijn. Cloud providers als Microsoft, Dell, Oracle, Amazon en Google hebben deze specialisten al in dienst en houden alles voor u nauwlettend in de gaten. Hierdoor kunnen de mensen van uw eigen organisatie zich volledig toeleggen op de eigen dienstverlening en specialismen.  

Kostenbesparend 

Met al uw systemen en data in de Cloud, is het aanschaffen van servers verleden tijd geworden. Dit staat in de Cloud en wordt voor het merendeel door de provider onderhouden, u hoeft daar zelf zelden veel aan te doen. Ook betaalt u slechts voor wat u daadwerkelijk nodig heeft.  Cloud leveranciers bieden op grote schaal capaciteit aan. Hierdoor zijn de kosten vaak erg aantrekkelijk. De leveranciers rekenen meestal een vast bedrag per maand voor iedere medewerker, per hoeveelheid gebruikte opslag, hoeveelheid verzonden data en/of per tijd dat servers actief waren. Zo heeft u grip op uw maandelijkse kosten, het inrichten van de IT-infrastructuur en bijbehorende licenties niet nodig. Toch laten wij bij de nadelen wat belangrijke punten zien, dat u zeker vooraf duidelijk in kaart moet hebben. 

Veiligheid en continuïteit 

Voor iedere organisatie is het maken van back-ups van groot belang. De schade is niet te overzien wanneer dagen, weken of soms nog langere perioden aan werk verloren gaat door een kapotte server, brand of andere calamiteit. Toch is het maken van goede back-ups voor veel organisaties nog een ondergeschoven kindje. Niet omdat men het onbelangrijk vindt, niet omdat het geen aandacht krijgt, maar vaak door puur praktische redenen. Heeft uw organisatie veel data en systemen, dan kost het misschien wel te veel tijd om iedere nacht een volledige back-up te maken. Het kost veel tijd om te controleren of de back-ups ook wel compleet zijn. En om goed tegen brand beveiligd te zijn, is het verstandig om back-ups niet op 1 locatie te bewaren. Maar we kunnen bijvoorbeeld tapes met privacy gevoelige data, ook niet zomaar het weekend mee naar huis nemen voor het geval dat.  Door een back-up te maken naar de Cloud voorkomt u veel ellende, het gaat makkelijk, is veilig en betaalbaar. Dankzij een back-up in de Cloud is het mogelijk om naar verschillende locaties (in de wereld) uw data veilig te stellen.  

Cloud

Nadelen van de Cloud  

Integratie 

De Cloud klinkt veel belovend en bijna zaligmakend. Maar zoals we inmiddels in de IT wel geleerd hebben, is er geen heilige graal. Ook de Cloud heeft aspecten die we niet altijd (willen) zien, maar wel degelijk invloed hebben op uw organisatie op korte en zeker ook de lange termijn. 

Kostenbesparend 

Eerder bij de voordelen hebben wij benoemd dat de Cloud zeker kostenbesparend is. Dat geldt wanneer het gaat over de kantoor-applicaties en werkplekken. En zeker wanneer het gaat om veel werkplekken. Maar de realiteit gebiedt nu eenmaal dat nagenoeg iedere organisatie ook te maken heeft met bestaande systemen. Systemen die nauw verbonden zijn met de gehele organisatie, die gevoelige informatie bevatten of waarvan het om een andere reden niet aantrekkelijk is om in de Cloud te plaatsen. Bestaande kostbare, maar wel reeds betaalde licenties bijvoorbeeld. Een volledige infrastructuur inrichten in de Cloud en echt alles hier plaatsen, is toch vaak wat prijziger. De meeste grote organisaties waaronder ook overheid instanties, weten vaak niet of ze 1 terabyte of juist meer aan dataverkeer verbruiken. Net als de vraag of zij 1000 documenten opslaan of misschien maar 100. Maar ook of er 10 mails worden verstuurd of 1000 of 10k+ is vaak onduidelijk. Laat staan het integratie-verkeer tussen systemen onderling. Hierdoor is vooraf bepalen van het aantal data verkeer onduidelijk en kunnen de kosten onverwachts hoger uit pakken. De Cloud is ook zeer voordelig zolang we gebruik maken van de standaard mogelijkheden. Wanneer we, bijvoorbeeld in combinatie met bestaande systemen, meer maatwerk nodig hebben, groeien de kosten sterk. 

Mag dat? 

Het is erg belangrijk voor organisaties om de controle te behouden. Dit kan heel goed met de hierboven genoemde voordelen. Maar is het altijd en bij iedere leverancier mogelijk om alle gegevens naar de Cloud te verplaatsen? Nee dat is niet altijd een optie! Soms niet in verband met techniek of licenties zoals we al eerder zagen, maar meer dan eens ook omwille van regelgeving; leveranciers die Clouddiensten aanbieden hebben dit niet altijd binnen Nederland beschikbaar, of anders binnen de EU, maar draaien (deels) op een server in een andere geografische regio.

Denk hierbij aan providers die, tenzij u daar speciale overeenkomsten over heeft gesloten, bijvoorbeeld altijd back-ups maken van ‘uw’ servers naar de VS. En zelfs dicht bij huis; de situatie voor de UK na de Brexit is nog altijd onduidelijk. Uw systemen en data zal in zulke gevallen ook onder buitenlandse regelgeving vallen en mogelijk toegankelijk moeten zijn voor buitenlandse overheidsdiensten. Daarmee zijn zij natuurlijk weer in strijdt met de Europese wetgeving. (GDPR/AVG). 

Maatwerk integratie 

De Cloud biedt fantastische mogelijkheden, zeker als het standaard voorzieningen betreft. Maar wanneer we de systemen die we niet naar de Cloud kunnen of willen verplaatsen, met die in de Cloud (of daar onderling) met elkaar willen verbinden blijken de standaard mogelijkheden vaak ontoereikend. Maatwerk is vaak onvermijdelijk. Ook hiervoor heeft de Cloud natuurlijk een ‘oplossing’. Serverless-diensten (ontwikkeldiensten waarvan u gebruik kunt maken en niet eens een server nodig heeft) waarmee u ogenschijnlijk alles met gemak aan elkaar knoopt.

De realiteit echter is anders, deze ‘standaard’ integratie vergt een controle over allerlei facetten van applicaties die we lang niet altijd hebben. Niet alle Cloud omgevingen kennen een goeie scheiding tussen ontwikkel-, test- en productieomgevingen. En overzicht is lang niet altijd duidelijk. Wie heeft wat waar gemaakt, en waarom, welke versie is het en welke afhankelijkheden zijn er? Meer dan eens is het overzicht uiteindelijk zoek en zijn ook de kosten niet zoals we dachten, bij maatwerk in de Cloud zijn de kosten vaak aanzienlijk hoger. Hoger zelfs dan traditioneel.  

Zelf controle? Of toch vendor lock-in? 

Het grootste gevaar welk op de loer ligt, is vaak zelden direct duidelijk. Bij het gebruik van de Cloud geeft u nagenoeg alles uit handen aan het beleid van de Cloud provider. Denk hierbij aan de applicaties, databases, toegang, beveiliging maar ook integratie met eigen (on-premises) systemen. Dit gaat prima zolang de neuzen één kant op wijzen, maar wat als uw belangen niet meer overeenstemmen met die van de Cloud provider? U wil of moet (bijv. naar aanleiding van een aanbesteding) uw systemen verplaatsen. Naar een andere leverancier of misschien wel ‘terug’ naar on-premises. Kan dat zomaar? Het antwoord is helaas: neen!  

U zult zeggen, maar ik kan toch zeker mijn database bij zowel Microsoft als Google in de Cloud plaatsen. Dat klopt zeker. Dit soort zaken lukt over het algemeen zeker. Ook komt het met regelmaat voor dat een grote Cloud provider aangeeft een door u gekozen tool niet langer te ondersteunen. Ook dan heeft u geen keuze en zal u over moeten stappen naar een andere oplossing of provider. Maar zeker wanneer u maatwerk bent gaan maken en gebruik hebt gemaakt van aanlokkelijke server-less ontwikkel mogelijkheden als Microsoft LogicApps, AppMesh, Dell Boomi of soortgelijke. Want dan is de kans groot dat u tegen een vendor lock-in aanloopt.   

De applicatie of oplossing die u gemaakt heeft in de Cloud bij de ene provider laat zich simpelweg niet verplaatsen naar een andere. LogicApps werkt bijvoorbeeld alleen binnen Microsoft Azure, niet in Amazon of Google. U zult u werk opnieuw moeten doen op een ander platform, met net andere techniek en mogelijk van een andere partij. Een facet welke voor organisaties onwenselijk is. Investeringen die u gedaan heeft in techniek, mensen en oplossingen zijn er om uw eigen bedrijfsprocessen langdurig te ondersteunen. Niet om wanneer een Cloud Provider van strategie of inzicht wijzigt opnieuw te moeten gaan beginnen. Waarschijnlijk zijn uw investeringen in de applicaties en zeker de integratie hiervan met andere systemen voor een groot deel voor niets geweest.  

Alleen benaderbaar met internet. 

Tegenwoordig is er altijd wel internet in de buurt. Maar stel: je werkt thuis en bent druk bezig met een belangrijke aanvraag. Wat als uw internet door bijvoorbeeld stroomuitval ineens weg valt? Als een aanvraag net verzonden is of je was een groot bestand aan het toevoegen aan de Cloud. Dan kan het zo maar zijn dat na het herstel van uw internet, toch niet alles van de laatste versie is opgeslagen. Auto save lost dat wellicht op. Wanneer we veel systemen in de Cloud gaan plaatsen echter, hebben we integratie tussen die systemen nodig. Ook deze is afhankelijk van internet.  

Uw ‘oude’ on-premises SAP-omgeving kan ook niet meer bij die belangrijke database! Kan ook niet meer bij uw CRM of boekhoud pakket; u kunt uw werk niet meer doen. Een tweede internet-leverancier dan zult u zeggen. Dat lost het een en ander op, geeft extra kosten uiteraard, maar helpt lang niet altijd.  

Veel storingen komen ook bij de Cloud providers zelf voor. Cloud platformen hebben uitgebreide systemen om rechten en abonnementen te beheren. Meer dan eens treden juist daar problemen op. Applicaties in de Cloud mogen even niet bij databases, database-servers niet bij harde schijven, regio’s zijn tijdelijk onbereikbaar, u kunt even niet inloggen. Er zijn tal van oorzaken. Er wordt dan met man en macht gewerkt door de Cloud providers om de zaak weer up & running te krijgen, maar tussentijds is toch het resultaat: u kunt uw werk niet doen. 

Is dat werkelijkheid?  

Ja! Het gebeurt bijna wekelijks bij alle grote providers, inclusief Amazon, Google of Microsoft. Er doen zich regelmatig bepaalde storingen voor. Dit wordt uiteindelijk natuurlijk opgelost, maar organisaties konden daardoor uren en afgelopen jaar in een paar gevallen zelfs dagen niet werken. Ook is het de laatste jaren meer dan eens voorgekomen dat providers diverse diensten in de ijskast hebben gezet en organisaties ineens worden geconfronteerd met het opnieuw ontwikkelen van applicaties, koppelingen en oplossingen. Het is niet voor niets dat recent nog de Nederlandse ziekenhuizen aan de alarmbel zijn gaan hangen en de onaflatende druk om alles maar naar de Cloud brengen, een halt willen toeroepen. (Zie Financieel Dagblad 12 november 2019). De belangen van de Cloud providers en die van de eigen organisaties zijn uiteindelijk toch echt niet dezelfde. 

cloud advies

Ons advies 

Geen Cloud? 

Betekent dit dat wij afraden naar de Cloud te gaan? Nee, geenszins. De Cloud heeft fantastische mogelijkheden en kan uw organisatie zeker ontzorgen. Maar blijf goed nadenken over wat we wel en niet in de Cloud moeten (willen) doen. De heilige graal bestaat niet en er zijn facetten waar organisaties soms pas achter komen als het te laat is en er geen weg (of alleen een kostbare) weg terug is. Het is goed te dromen en mooie nieuwe technologieën te omarmen, maar houdt de voeten veilig op de grond. Cloud of niet, het is geen doel op zich, maar een middel die onze organisatie moet faciliteren bij het werk wat wij moeten doen. 

 
Voorkom een vendor lock-in 

Dat klinkt misschien niet makkelijk omdat je wel graag de Clouddiensten wilt gebruiken; het biedt voordelen, het is makkelijk. Daar kunt u ook zeker gebruik van maken, maar gelijktijdig kunt u uzelf ook beschermen door de juiste keuzes te maken en niet ‘blind’ alles in de Cloud te zetten. Zou mijn infrastructuur in de Cloud, veiliger, beter of goedkoper zijn dan in eigen beheer? Ja? Dan is Cloud natuurlijk een goede keuze. Heeft u behoefte aan bekende Cloud applicaties als Office365, Salesforce etc.? Cloud biedt veel goede mogelijkheden. Heb ik een eigen applicatie in de Cloud nodig of wil ik de eigen bedrijfsprocessen optimaliseren en data en processen tussen uitwisselen tussen applicaties, systemen en organisaties? Maak dan nog even pas op de plaats.  

Vaak kiezen we hier eigenlijk voor het gemak die de online tools ogenschijnlijk bieden, maar verbinden die tools ons onlosmakelijk met één specifieke Cloud provider. Dit terwijl we ook platformen zouden kunnen inzetten met nog veel krachtigere mogelijkheden, die met soortgelijk gemak laten ontwikkelen en WEL verplaatsbaar of vervangbaar zijn.  

iTrajectum heeft een eigen ESB ‘Enterprise Service bus’ platform genaamd: Easy bus. Een platform waarmee uw organisatie eenvoudig koppelingen kan realiseren en beheren. Easy bus is niet afhankelijk van een specifieke hostingpartij. Het platform functioneert naar wens in de Cloud, on-premises of, het beste van beide werelden; hybride. 

Altijd bij je data kunnen hybride 

Door een hybride systeem (dus zowel lokaal als in de Cloud), kunnen systemen en applicaties worden gepositioneerd waar dit het meest zinnig is. Hetzij in de Cloud, hetzij on-premises. Zo kan altijd gekozen worden voor de meest gepaste/meest logische locatie, zonder dat in mogelijkheden te beperken. On-premises zodat u systemen welke u omwille van veilig of kosten binnen de eigen muren plaatst of waar u niet buiten kunt wanneer internet uitvalt. Maar ook in de Cloud, omdat u nu eenmaal ook erg nuttige zaken in de Cloud wilt gebruiken. Uw organisatie heeft met Easy bus veel minder last van verstoringen, onderhoud of wijzigingen bij externe partijen. Daarnaast heeft u altijd maximale controle over de data en processen.  

Klik en klaar! 

De Cloud is erg eenvoudig omdat vooral infrastructuur zo snel en gemakkelijk te realiseren is. Het lijkt vaak de meest simpele en kostenbesparende oplossing.  Zo klikt u eenvoudig een firewall erbij, klikt een gewenste server aan.  Doordat dit zo eenvoudig toe te passen is, is het natuurlijk verleidelijk om ook maatwerk ontwikkeling en integratie op gelijke wijze uit te voeren, maar zo vergroot u de kans in een vendor lock-in te werken.  
Dit soort koppelingen kunnen niet van de ene omgeving in een andere worden geplaatst en wanneer we er objectief naar kijken, wordt deze keuze vooral gedreven door het gebruiksgemak ten opzicht van klassieke ontwikkelwerkzaamheden. U weet nu dat u zowel controle kunt behouden over eigen processen en planning, controle over de omgeving (on-premises en/of Cloud). Maar ook volledige regie kunt behouden. U bepaalt wanneer werkzaamheden worden gedaan, welk versie u van welke koppeling in gebruik wil houden en wanneer u overschakelt van provider. Of zelfs naar of van Easy bus overschakelt. Krachtig, volledige controle,  
maar wel met hetzelfde gemak en snelheid als die we inmiddels gewend zijn van de Cloud-applicaties.  
Visual design & development, low-coding, procesbewaking. Het complete pakket.  

Creëer overzicht, flexibiliteit, controle en bespaar met het ESB platform van iTrajectum! 

Met het gebruiken van het Easy bus platform is het verwerken, versturen en ontvangen van data veiliger, sneller en efficiënter. De kwaliteit is constant en de hoeveelheid benodigde handmatige handelingen nemen af. U kunt snel anticiperen op wensen vanuit de business of nieuwe regelgeving. Vandaag de dag nog denken veel organisaties nog steeds dat het kiezen voor een ESB ook direct een ‘enterprise’ prijsniveau met zich meebrengt.  
Dit is verleden tijd met behulp van het door iTrajectum gecreëerde Enterprise Service Bus platform: Easy bus.  
Voor organisaties van alle soorten en maten is er al een passende mogelijkheid. En in het merendeel van de gevallen bespaart men zelfs aanzienlijk ten opzichten van de traditionele ontwikkel- en beheerwerkzaamheden  

Nieuwsgierig naar wat Easy bus voor u kan betekenen? Download dan gratis de onderstaande whitepapers! 

Whitepaper – De evolutie van systeemintegratie
Whitepaper – AVG en Easy bus 

Of neem vrijblijvend contact op via
Telefoon: 030-6662 517
E-mail: info@iTrajectum.nl

Common Ground – Yes we can!

Common Ground – Yes we can!

Common Ground – Yes we can! 

 

In de startblokken!

 

common ground

Een basis van wederzijds belang oftewel “Common Ground”, is voornamelijk interessant voor gemeentes, provincies en semi overheidsinstellingen. Bij de ICT-infrastructuur van deze organisaties is de data, in de meeste gevallen, als het ware in ‘silo’s’ opgesloten en hierdoor niet altijd up-to-date. Door een toenemende stroom aan digitale gegevens, blijken de bestaande oplossingen te weinig flexibel en dreigen de ICT-systemen vast te lopen. De rijksoverheid vindt het nu de hoogste tijd voor een oplossing. Dus samenwerken, 1 bron aanwijzen en die ontsluiten voor alle partijen (die daar recht op hebben uiteraard) en vooral het wiel niet opnieuw uitvinden.

De ontsluiting van gegevens loopt via een complex systeem van een willekeur aan koppelingen. Het huidige ICT-systeem is daardoor kwetsbaarder, moeilijk te onderhouden en uit te breiden en daardoor duurder en weinig flexibel. Dit samen maakt de mogelijkheden voor de gebruikers naar ontvanger een stuk beperkter. Gemeentes en organisaties kopiëren veel data naar interne en externe locaties en slaan daarnaast ‘hun’ eigen data lokaal op. Soms om deze periodiek te versturen, maar vaak blijft de actuele data toch alleen intern. Het zou natuurlijk veel beter zijn de gegevens op te halen en op te slaan, daar waar ze thuishoren: bij de bronhouder. Zo heeft iedereen altijd de juiste en actuele informatie. Als voorbeeld: meneer Jansen verhuist van Amersfoort naar Appelscha? De data is voor alle belanghebbenden up to date.

Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk blijft het blijkbaar moeilijk om dit ook gerealiseerd te krijgen. Het vergt een ‘nieuwe’ mindset.. een van echt samenwerken daar waar we gemeenschappelijke belangen hebben. Common Ground omvat de mentaliteit en werkwijze om succesvol samen te kunnen werken. Door Common Ground toe te passen zullen de hierboven genoemde problemen verleden tijd worden.

 

Voordelen van Common Ground?

Ja die zijn er! Het is goedkoper om bestaande “koppelingen” te hergebruiken in plaats van steeds weer nieuwe maatwerk oplossingen te realiseren. De door ons eerder geproduceerde koppelingen zijn net als “lego blokken” en daarom voor iedere partij sneller opnieuw te gebruiken. Ondanks dat niet alle processen gelijk zijn bij bedrijven, gemeentes en provincies, is het gebruik en eventuele aanpassing doorvoeren voordeliger. Daarom sluit Easy bus dus juist zo goed aan op de Common Ground filosofie. Door Common Ground toe te passen met behulp van een Easy bus platform, profiteert een organisatie namelijk van een kosten- en tijdbesparende oplossing. 

 

Common Ground met Easy bus platform

Met het gebruiken van een ESB is het binnenkomen, verwerken en ontvangen van uw data veiliger, sneller en efficiënter. Daarnaast zullen de huidige verwerkingen eenvoudiger verlopen en hierdoor de hoeveelheid aan eerder benodigde handelingen afnemen. Het voordeel dat hierbij komt kijken is dat huidige kosten dalen en een stijging in de uitvoering van uw werkzaamheden zal plaatsvinden. Denk hierbij aan nieuwe wensen/processen en changes aan bestaande processen. Zo is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld bij wetswijzigingen, veel sneller, met veel minder impact alle wensen te realiseren. Deze flexibiliteit zal bij iedere wijziging altijd van toepassing zijn. 

 

BIJ12

iTrajectum heeft met Easy bus een platform voor de Nederlandse provincies uitgerold waarmee de deelnemers volgens de Common Ground filosofie kunnen samenwerken.
Wij zijn hoofdleverancier van het provinciaal uitvoeringsorgaan: BIJ12. Voor hen zijn wij een full service provider. Wij doen de implementatie, de ontwikkeling, het technisch beheer en de ondersteuning voor functioneel beheer (intern BIJ12). De ESB van BIJ12 is een shared platform, waarvan al ruim 3 jaar bewezen is dat verschillende systemen en organisaties succesvol en veilig aan elkaar koppelt, zodat zij op een betrouwbare manier berichten kunnen uitwisselen. Het gaat hier om zo’n 4 á 5 duizend berichten per dag. Waarbij zonder nieuwe, grote investeringen ruimte is voor groei. Aansluiten op BIJ12 op de ESB gaat middels kleine projecten, die in tijd en budget zeer goed te overzien en managen zijn. 

 

Van Common Ground gedachtegang naar uitvoering

Wij zijn niet als andere partijen die in ‘gemeenteland’ actief zijn als echt ‘dienstenleveranciers’. Diensten als aansluiting op bijvoorbeeld de basisregistraties, waar uiteraard behoefte aan is, die ver-markt worden als een kant en klaar product. Maar waar vervolgens als sluitstuk pas een (vaak min of meer werkende) technische oplossing bij bedacht wordt. Eentje die men graag zo vaak mogelijk ‘aan de markt’ verkoopt.
Wij zijn juist een platform producent die, door jarenlange ervaring en diepere technische kennis van hoe/waarom zaken gerealiseerd behoren te worden, gevraagd wordt met ons platform die diensten waar behoefte aan is op te lossen. Als zo’n dienst eenmaal is gerealiseerd voor partij A, kan die ook door partij B, C, E worden gebruikt. (denk hierbij aan alle gemeentes)
Wij zien dat als vanzelfsprekend.. dat een nieuwe deelnemer van alle beschikbare bouwblokken gebruik mag maken. Als er behoefte is aan een nieuw bouwblok, dan zien wij graag dat gebruikers die dan ook beschikbaar stellen aan de ‘community’. Geven en nemen…
Wij ‘snappen’ dan ook niet zo heel goed waarom ‘Common Ground’ pas de laatste tijd zijn opmars lijkt te maken. We doen dit namelijk al jaren zo. En zijn zelfs een beetje bang dat deze keer “Common Ground” als een te ‘ver-markten’ product wordt weggezet. 

 

Waar

On-premises , Cloud of hybride, het klinkt misschien niet voor iedereen bekend. Maar de mogelijkheden lichten wij graag toe.
• Als eerst on-premises, hierbij zal de ESB bij u intern op locatie geïnstalleerd zijn. Uiteraard is het mogelijk om ook zonder internet de ESB te benaderen. Uw organisatie heeft geen last van verstoringen, onderhoud of wijzigingen bij externe partijen.. en heeft maximale controle over de data.
• “In de Cloud”. Deze vorm is grofweg samen te vatten als het via een netwerk (meestal internet) beschikbaar stellen van virtuele hardware, software, opslag diensten en/of gegeven.
Easy bus laat zich eenvoudig installeren in uw eigen omgeving, maar net zo makkelijk bij uw bestaande provider of ook in de grote Cloud omgevingen als Azure, AWS, Google Cloud, IBM en anderen. Bovendien kan het, indien gewenst, eenvoudig worden verplaatst tussen deze locaties.
• Helemaal in de Cloud, of helemaal on-premises is een situatie die tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. We hebben in de praktijk voornamelijk in beide omgevingen applicaties en data, die we maar graag als een geheel zouden willen kunnen gebruiken. Het starten met Easy bus als een hybride omgeving (dus zowel lokaal als in de Cloud) kan helpen de kloof tussen internet IT-afdelingen en Cloud leveranciers te overbruggen zonder het overzicht of de regie te verliezen. 

 

Snapt u het belang van “Common Ground” en zou u graag eens vrijblijvend overleggen op welke wijze uw organisatie kan profiteren en bijdragen aan dit gedachtegoed, neem dan vrijblijvend contact op nummer 030-6662517. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.itrajectum.nl.

 

Download hier onze whitepapers

• Whitepaper – De evolutie van systeemintegratie
• Whitepaper – AVG en Easy bus