Digitaal Stelsel Omgevingswet

iTrajectum is jarenlang actief voor overheidsorganisaties. Doordat nagenoeg alle aanvragen digitaal worden verwerkt, is het van groot belang dat alle systemen naadloos aansluiten op de behoefte van overheidsinstanties, leveranciers, systemen, organisaties en burgers. Dit geldt ook voor het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met dit nieuwe stelsel zal alle  digitale informatie over de leefomgeving eenduidig te vinden zijn op 1 plek. Hierdoor kan iedereen snel zien wat mag en niet volgens de nieuwe Omgevingswet. Doordat dit wordt geautomatiseerd zal de overheid, beter inzicht krijgen in alle aanvragen en hierdoor ook makkelijker kunnen handhaven en service verlenen.

Overheden ontvangen en leveren informatie van en aan het Omgevingsloket. Hiervoor dienen de overheden veilig en betrouwbaar alle (lokale) systemen op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan te sluiten.

Op 1 januari 2021 moeten alle systemen van de overheid op het nieuwe DSO zijn aangesloten. Zodat overheden van 2021 tot aan januari 2022  kunnen oefenen. U kunt hierbij denken aan plannen en verordeningen publiceren, toepasbare regels registreren en vergunningaanvragen ontvangen en behandelen. Daarmee lijkt het wellicht dat er nog riant tijd is om de implementaties te verzorgen, maar het DSO is zeer omvangrijk, er zijn veel koppelvlakken en er wordt nog aan alle kanten hard gewerkt en zelfs ontworpen. Ook is bij overheidsorganisaties vaak nog veel afstemming nodig over hoe de vernieuwde processen moeten verlopen.

Daarom zijn veel organisaties , waaronder iTrajectum, volop bezig met het uitwerken van verschillende koppelingen voor de provincies. Middels het van iTrajectum worden de meldingen, verzoeken en andere DSO-zaken feilloos op de juiste plaats in zaaksystemen en document management systemen geplaatst. Door de generieke aanpak, kunnen veel componenten voor de diverse provincies en andere overheidsorganisaties worden hergebruikt. Dat bespaart enorm veel tijd en kosten voor de organisaties die voor 2021 klaar moeten zijn.

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorzieningen (DSO-LV)

Alle huidige zaaksystemen en vergunningensystemen dienen te worden aangesloten op het digitale stelsel van de nieuwe omgevingswet. Het aansluiten zal zoals hieronder genoemd, via Digikoppeling moeten verlopen. De Digikoppeling zorgt ervoor, dat het berichten uitwisselen veilig verlopen en correct worden verstuurd en ontvangen in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Dit vraagt in de praktijk om veel specifieke technische kennis en tijd om dit te realiseren. Voor het koppelen met Digikoppeling is een geschikte eBMS-adapter vereist. Deze eBMS-adapter is wederom een nieuw component in uw applicatie landschap. Veel organisaties merken dat het aansluittraject vaak erg complex, tijdrovend en een kostbaar component is. Daarom heeft Easy bus dit volledig geïntegreerd, zodat de het aansluiten eenvoudiger en voordeliger zal zijn.

Hieronder als voorbeeld één van de verplichte koppelingen, dat betrekking heeft tot STAM. Het betreft hier een voorbeeld voor het verwerken van vergunningaanvragen en meldingen. Bij dit aansluitproces worden de vergunningen en meldingen verwerkt in 3 fasen. Hieronder zetten wij de stappen uiteen die nodig zijn om als organisatie een notificatiebericht te ontvangen wanneer een aanvraag of melding is ingediend. Daarmee de aanvragen en meldingen op te halen uit het DSO-LV.

 

Stap 1

Middels het Digikoppelingen platform worden signaalberichten verstuurd.

Stap 2
Op Easy bus worden deze berichten ontvangen op de geïntegreerde eBMS-adapter. Er zijn geen losse, lastig te configureren en beheren adapters nodig.   

Stap 3

De vergunningaanvraag of melding inclusief bijlagen wordt door Easy bus opgehaald het DSO-LV.
Het geheel kan desgewenst tot 1 compleet pdf/a bestand worden samengevoegd.

Stap 4
Als de data correct is opgehaald, dan dient de data op een vooraf afgestemde wijze aan uw systeem te worden toegevoegd. Dit kan door gebruik te maken van industriestandaarden als CMIS of het landelijke StUF formaat, maar ook door daarvoor op maat gemaakte berichtformaten wanneer uw systeem niet met dit soort standaarden maar alleen een eigen formaat overweg kan.


Bij alle stappen neemt Easy bus zaken als beveiliging, juiste authenticatie, procesbewaking etc voor zijn rekening.
Hiervoor hoeft niet of nauwelijks door de provincies extra inzet te worden verricht. Dit is generiek en centraal geregeld.


API’s (Application Programming Interfaces).

API’s zijn de afspraken tussen systemen om onderling met elkaar data uit te kunnen wisselen.
Als de API’s van een van uw bestaande systemen niet aansluit op de verplichte eisen van het nieuwe omgevingswetstelsel, dan zou er vaak speciaal maatwerk moeten worden gemaakt.
Maatwerk die vaak weer moet worden aangepast of opnieuw ontwikkeld zodra er nieuwere versies beschikbaar komen en of wetswijzigingen zijn. Een tijdrovende en weinig efficiënte exercitie. Daarom kiezen veel organisaties voor een voordeligere, veel meer flexibele integratieoplossingen. Ons Enterprise Service Bus-platform (ESB) Easy bus is zo een oplossing. Easy bus is bij uitstek geschikt om binnenkomende berichten te ontvangen, indien nodig eenvoudig te vertalen en op juiste wijze aan uw systemen toe te voegen.
Door onze Easy bus, blijft een organisatie flexibel en verloopt al het berichtenverkeer betrouwbaar, veilig en overzichtelijk. Aanpassingen kunnen snel worden doorgevoerd zonder dat er verstoring hoeft plaats te vinden in de uitvoeringstaken van de organisatie.

 

Al jaren ervaring met Digikoppelingen

Wij zijn al jaren terug te vinden in het leveranciers overzicht van Logics en staan binnenkort ook op de lijst van DSO-leveranciers. Hierin staan slechts een aantal leveranciers die ruime kennis en ervaring hebben met Digikoppelingen.

 

Provincies sluiten makkelijk aan

Het aansluiten is voor provincies extra eenvoudig gemaakt. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies, heeft onder het al jaren geleden met het toen nog niet zo bekende “Common Ground” gedachtegoed,
de BIJ12 Easy bus ESB volledig ingericht en in gebruik. Vanwege deze bestaande oplossing hoeven provincies alleen maar aan te sluiten op het platform om verbonden te zijn met de Digikoppeling en andere voorzieningen. Met de nieuwe omgevingswet, zullen de standaarden straks allemaal ingericht zijn om voor iedere provincie eenvoudig te gebruiken. Dit maakt de stap naar de nieuwe omgevingswet kleiner en eenvoudiger. Veel staat vooraf klaar voor gebruik. Easy bus gebruikers kunnen direct aan de slag, zonder dat er over een dure maatwerk oplossing hoeft te worden nagedacht. Doordat we vanuit Easy bus de data op alle gewenste manieren kunnen aanleveren,
kan de focus liggen op de functionele inhoud. Wat de toch al omvangrijke projecten voor nu en in de toekomst versimpelen.

Benieuwd naar wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via:

info@itrajectum.nl of bel met ons op nummer 030-6662517