+31 (0)30 66 62 517 info@itrajectum.nl

Veilig data uitwisselen met Easy bus ESB

Het is onnodig om de noodzaak te benadrukken om berichtenverkeer tussen verschillende systemen adequaat te beveiligen en daarbij selectief te zijn in welke data er überhaupt verstuurd mag worden. Een praktisch...

Itrajectum opgenomen in gemeente catalogus als Digikoppeling leverancier

Op 13 september zijn wij toegevoegd aan de officiële leverancierslijst van de GEMMA softwarecatalogus. Onderdeel van deze toelating is bewijsvoering van een IT product waar gemeenten veilig mee kunnen werken en het...

Whitepaper – AVG en de Enterprise Service Bus

Per 25 mei 2018 is handhaving op de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de AVG whitepaper vindt u toelichting en advies om te voldoen aan de regelgeving.  Welke privacy-eisen de...

Zijn uw systemen al wél voorbereid op privacy ontwikkelingen?

Sinds mei is er handhaving op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staan afspraken over hoe men met privacygevoelige data om moet gaan. De AVG limiteert welke data opgeslagen, gebruikt en verstuurd mag worden. Bovendien is dit jaar het wetsvoorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) ingediend. Ook deze regelgeving zal van directe impact zijn op de inrichting van bedrijfsprocessen en de IT architectuur van organisaties. Kunt u privacygevoelige persoonsgegevens adequaat uitsluiten? Zijn uw IT systemen wel volledig AVG-proof en voorbereid op de ontwikkelingen van het GDI wetsvoorstel? 

De uitbreiding van privacyrechten is van behoorlijke invloed op de verwerkingswijze van data en dat is maar goed ook. Er zijn inmiddels voldoende voorbeelden in het nieuws geweest van datalekken van organisaties die onzorgvuldig met hun data omgingen. Hackers kregen de kans privacygevoelige informatie van burgers bloot te stellen en het imago van organisaties te ruïneren. De wet- en regelgeving moet de burger beschermen tegen dit soort privacygeweld en organisaties verplichten om zorgvuldiger met data om te gaan. Tevens zijn organisaties verplicht om aantoonbaar en inzichtelijk te hebben hoe data is verwerkt. In veel organisaties is het een complex proces om helemaal AVG-proof te zijn. Lang niet ieder systeem is geschikt voor deze aanpassingen. Een generieke oplossing om de communicatie en beveiliging tussen al uw systemen in één keer te standaardiseren en wijzigingen in uw systemen te vereenvoudigen ligt in het gebruik van het Easy bus platform. Ongeacht het type systeem of app, kan het platform uw data beschermen en specifieke data uitsluiten. Het platform structureert het IT landschap en maakt inzichtelijk. Wat ertoe leidt dat het eenvoudiger aan te tonen is hoe data wordt verwerkt.

“Once you've lost your privacy, you realize you've lost an extremely valuable thing."

Easy bus

Net als een stekkerdoos fungeert het Easy bus Enterprise Service Bus (ESB) platform als centraal contactpunt waar systemen en apps eenvoudig op aansluiten. De Easy bus maakt systeemintegratie inzichtelijk, flexibel en laagdrempelig.

 

Digikoppeling

Overheidsinstanties en bedrijven wisselen steeds meer digitale informatie met elkaar uit. Denk hierbij aan basisregistraties (bijv: BAG, BGT en BRK) en MijnOverheid (bijv: Berichtenbox voor bedrijven en Lopende Zaken). Dit uitwisselen gaat volgens de landelijke veiligheidsstandaarden met de zogeheten Digikoppelingen.

Advies

Het analyseren van huidige IT architectuur en strategisch systeemintegratieadvies.