Wij zijn ervan overtuigd dat een goed IT-landschap de basis is voor toekomstbestendige bedrijfsprocessen. Met dat in ons achterhoofd ontwerpen, bouwen en beheren wij digitale integratie oplossingen die systemen flexibel laten zijn en bedrijfsprocessen inzichtelijk maken. Zowel lokaal als in de cloud.


 


 

waar we voor staan


 

visie

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed IT-landschap de basis is voor toekomstbestendige bedrijfsprocessen. Daarom bedenken wij integratie oplossingen die systemen flexibel laten zijn en bedrijfsprocessen inzichtelijk maken. Hierdoor ontstaat een toekomstbestendig IT-landschap.

Steeds meer organisaties, mensen en systemen integreren. Het IT-landschap heeft zich ontwikkeld van lokale, losstaande applicaties naar grootschalig geïntegreerde services en toepassingen die zowel lokaal als in de cloud draaien. De hieruit voortkomende wereld van systeemintegratie gaat steeds sneller, wordt complexer en vooral steeds kritischer. In een poging aan deze nieuwe wensen te voldoen worden er te vaak houtje-touwtje oplossingen bedacht, waarbij het wenselijke overzicht verloren gaat. Er ontstaan stugge IT-landschappen die de wendbaarheid van organisaties beperkt.

Organisaties en afdelingen met de daarbij behorende bedrijfsprocessen en systeem-applicaties op de juiste manier integreren zorgt voor een solide basis. Dit maakt de samenwerking tussen systemen en afdelingen eenvoudig en inzichtelijk. Zo hoeft data nog maar éénmalig ingevoerd te worden en kan een nieuwe klant of leverancier zonder moeite aangesloten worden op de reeds bestaande processen.

Op deze manier bereiken we betrouwbare data en bedrijfsprocessen. Doordat het bedrijfsproces inzichtelijk wordt op functioneel, technisch en configuratieniveau komen wensen en verbeterpunten naar voren. Hierdoor kan er gericht actie ondernomen worden. Zodra de business om nieuwe of vervangende bedrijfsprocessen of systeem-applicaties vraagt, sluit dit direct aan op de bestaande basis. De reeds opgedane data en kennis kan hergebruikt worden om de nieuwe functionaliteiten eenvoudig aan toe te voegen. Op deze wijze draagt systeem integratie bij aan de wendbaarheid van organisaties die kunnen bouwen op een duurzaam IT-landschap waarin data en kennis efficiënt gedeeld wordt.

itrajectum easybus visie


 

consultancy


 
We hebben het Servicemodel Systeemintegratie ontwikkeld. Een compact model dat inzicht biedt in het vast te stellen instapniveau om een optimaal IT-landschap te verwezenlijken. Het Servicemodel Systeemintegratie helpt organisaties bij het definiëren van de wensen en de benodigde middelen voor bedrijfsprocessen en systeemintegratie. Gedurende het traject adresseren wij ontwikkelpunten en helpen we investeringen in middelen, geld en tijd meetbaar te maken. De 4 instapniveaus zijn modulair.

Met opleiding en training ondersteunen we onze collega IT’ers optimale systeemintegratie te realiseren . Deelnemers zullen aan de hand van praktijk projecten opgeleid worden. Waarmee een organisatie vanuit eigen kracht, kennis en informatie voortdurend blijft delen.


 

esb – easy bus

 

Onze ESB “easy bus” vereenvoudigt de integratie architectuur van een IT-landschap én maakt deze inzichtelijk. Easy bus fungeert als een stekkerdoos waar systeem-applicaties op aansluiten en stuurt hierin informatie door.

Doordat easy bus applicaties én bijbehorende data-en processen integreert en verstuurt, biedt het eenvoud en overzicht. Easy bus beschikt over een monitoringstool waarin in één oogopslag alle processen te zien zijn. Deze monitoringstool toont op functioneel niveau in welk proces een foutmelding is, in welke stap en waar de oorzaak ligt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische,- functionele,- proces,- en configuratiefouten zodat deze doorgezet kunnen worden naar de juiste persoon.

De grafische interface maakt easy bus aangenaam en eenvoudig in het gebruik. Door middel van ‘drag&drop’ en het doorlopen van wizards word je geleid door het programma. Dit maakt het toegankelijk voor eigen medewerkers zoals beheerders en ontwikkelaars en voor betrokken consultants.

Wij vinden dat alle organisaties, zowel groot als klein, toegang horen te hebben tot een eenvoudig en betrouwbaar IT-landschap. Om die reden is easy bus beschikbaar op de instap niveaus; Standard, Enterprise en Enterprise Multi. De solide basis van easy bus is gebaseerd op Microsoft BizTalk en SQL service.

integration done right!

how not to integrate!

.

esb – easy bus tooling

Master Data Management

   mdm


In iedere organisatie wordt er gebruik gemaakt van stamdata, ook wel master-data  genoemd. Deze master-data bestaat uit basisgegevens over bijvoorbeeld processen, klanten, medewerkers en producten. Daarmee is het één van of misschien wel de belangrijkste data voor de bedrijfsvoering, omdat veel systemen afhankelijk zijn van deze stamdata. Master-data wordt vaak opgeslagen in verschillende systemen. Zo maken bijvoorbeeld het CRM systeem en het boekhoudsysteem beiden gebruik van klantgegevens. Elk van deze systemen heeft een eigen datamodel en opslag dat gebruik maakt van een deel van de stamdata. Zo wordt  de stamdata in meerdere systemen ingevoerd, waardoor er veel duplicaten ontstaan. Hierdoor kan er een ongecontroleerde groei ontstaan van de gegevens. Wijzigingen en aanvullingen worden vervolgens separaat doorgevoerd waardoor er variaties ontstaan  in de stamdata en het de vraag is wat de laatste en correcte versie is. Dit is niet wenselijk omdat je data hierdoor niet betrouwbaar is, beheren en corrigeren van de data veel tijd kost en de meest recente data niet altijd voor iedereen beschikbaar is.

Master Data Management

Het is dus belangrijk om data goed te managen. Hier komt Master Data Management (MDM) bij om de hoek kijken. MDM bestaat uit procedures, processen en technologieën die er samen voor zorgen dat alle gegevens eenduidig en betrouwbaar zijn om zo bedrijfsprocessen  optimaal te kunnen ondersteunen.

Hoe easy bus aan Master Data Management bijdraagt

Wanneer men denkt aan MDM, denkt men helaas maar al te vaak aan een “magische” tool of techniek die ervoor   zorgt dat er kwalitatief goede data is. Wij geloven dat vooral de organisatie zelf en het bewust ontwerpen van de processen de belangrijkste factoren zijn. Techniek is pas daarna ondersteunend bij het uitvoeren van die processen. Zo zullen er op proces niveau afspraken gemaakt moeten worden over hoe er omgegaan wordt met data. Belangrijk is om vast te stellen welke bronnen leidend zijn. Easy bus kan daarna real time of door middel van synchronisatie de overige systemen  voorzien van de benodigde data uit de master-data-bron. Er is nu nog maar één dataset die leidend is en onderhouden dient te worden. Alle andere systemen hebben nu ten alle tijden de actuele data. Ziet het datamodel er voor het doelsysteem  anders uit dan de stamdata? Easy bus zorgt er door middel van transformaties en verrijking voor dat het systeem altijd de data ontvangt zoals verwacht. Het kan voorkomen dat je data ontvangt die anders is dan wat  je systeem verwacht. Wellicht heeft de klant de postcode niet juist ingevoerd. Easy bus signaleert dat er een “ fout” in de data zit. Hier krijg je proactief een melding van vanuit easy bus. Zo kan de functioneel beheerder deze fout afhandelen voordat er ernstigere verstoringen voordoen.

 

 

 

“Omdat een goed verbonden IT-landschap de basis is voor de toekomst.”

 

 

klanten


 

logo Provincie Noord Brabant logo wigo4it 9292 logo logo uwv
 
ibm logo KPN logo Shell logo campina logo

wat feitjes over ons

0
data door easy bus

0
dagen ervaring

0
happy users

0
koppen koffie

contact

inzichtelijke, toekomstbestendige IT-architectuur, dat wilt u toch ook?

 
ADRES
itrajectum B.V.

Savannahweg 17
3542 AW Utrecht Nederland

TEL
+31 (0)30-666 25 17

MAIL
info@itrajectum.nl

KVK
50581376 te Utrecht