Veilig berichten uitwisselen

met digikoppeling

Veilig en betrouwbaar berichten uitwisselen met Digikoppeling

Overheidsinstanties wisselen steeds vaker digitale gegevens uit. Niet alleen onderling, maar ook met bedrijven en particulieren. Vanuit de behoefte om digitale berichten op een gestructureerde, veilige manier te versturen, heeft het uitvoeringsorgaan van de overheid Digikoppeling ontwikkeld. Zowel overheidsinstanties als bedrijven met een publieke taak (denk aan zorgverzekeraars) gebruiken Digikoppeling om sneller, efficiënter en veiliger gegevens uit te wisselen. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden (logistieke afspraken) die ervoor zorgen dat berichten leesbaar, uitwisselbaar en correct geadresseerd zijn en tegelijkertijd veilig en betrouwbaar worden verzonden.

iTrajectum: leverancier van Digikoppeling

iTrajectum heeft jarenlange ervaring als het gaat om overheidsinstanties aansluiten op Digikoppeling en andere belangrijke koppelingen om gegevens uit te wisselen. Het Easy bus (ESB) integratieplatform verbindt overheidsinstanties slim en voordelig met Digikoppeling. Na implementatie wisselt uw instantie berichten uit met andere overheden en sluit u zich eenvoudig aan op vrijwel alle GDI-voorzieningen, zoals basisregistraties, MijnOverheid, sector overstijgend berichtenverkeer of Digilevering. Onze kant-en-klare Digikoppeling is speciaal ingericht om berichten uit te wisselen met alle andere overheidsinstanties of private bedrijven met een publieke taak die Digikoppeling gebruiken. Tegelijkertijd zorgt Digikoppeling voor een aansluiting op vrijwel alle eOverheidsbouwstenen, zoals de BAG, BRP of nHR. Easy bus Digikoppeling heeft een implementatietijd van slechts enkele weken.

DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Provincies maken al jaren succesvol gebruik van ons Easy bus platform om zich aan te sluiten op Digikoppeling. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies, heeft zich vanuit de ‘Common Ground’ – doelstellingen om gegevensuitwisseling te structureren en standaardiseren – aangesloten bij het flexibele Easy bus platform. De overige provincies hoeven zich slechts nog aan te sluiten op ons integratieplatform om ook gebruik te maken van Digikoppeling en andere voorzieningen.

Voordelen van Digikoppeling

 • Veilige en betrouwbaar berichten uitwisselen door gebruik van PKI overheidscertificaten en OIN overheidsidentificatienummer. Dit gebeurt via een versleutelde verbinding (TLS);
 • Meer dan 500 aangesloten overheidsinstanties en bedrijven met een publieke functie;
 • Gestructureerd onderling berichten uitwisselen door eenduidige logistieke afspraken;
 • Geschikt voor zowel overheidsinstanties als private bedrijven met een publieke taak;
 • Na implementatie Digikoppeling aansluiten op vrijwel alle GDI-voorzieningen, zoals basisregistraties (bv. Handelsregister) of Digilevering;
 • Eenduidige afspraken over logistiek berichtenuitwisseling

Provinciaal platform al ruim 3 jaar bewezen effectief. 

Aansluiten op basisregistraties, landelijke voorzieningen en BerichtenBox voor bedrijven.

Modulair uitbreidbaar met koppelingen tussen zaaksystemen, CRM, DMS en E-facturatie. 

Collectief contract voor provincies zorgt voor een lagere investering. 

Korte doorlooptijd van aansluiten. Digikoppeling binnen enkele weken opgeleverd.

Digitaal berichten uitwisselen met de overheid

Digikoppelingen

Efficiënter samenwerken.

o

Verbeterde dienstverlening.

Burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer af te leveren. 

h

Overheidsinstanties hoeven gegevens ook maar 1 keer te verwerken.

FAQ

Wat is Digikoppeling?

Dit is een set van standaarden en protocollen om koppelingen te realiseren tussen overheidssystemen. Deze standaarden zijn vastgesteld door Logius, de beheerder van ICT-voorzieningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Door digitale berichtuitwisseling te standaardiseren, bevordert Digikoppeling interoperabiliteit van de overheid. Denk hierbij aan verbindingen tussen zaaksystemen, basisregistraties (BAG, BGT en BRK) en MijnOverheid (Berichtenbox voor bedrijven en Lopende Zaken) die data uitwisselen.

Voor wie?

Digikoppelingen zijn er voor  allerlei organisaties die te maken hebben met digitaal berichtenverkeer met de overheid. Denk aan gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries. De Easy bus ESB oplossing kan voor het aansluiten van Digikoppelingen ingezet worden, alsmede het bedrijfsleven dat communiceert met de overheid. 

Hoe snel?

De meeste diensten zijn in slechts enkele weken te realiseren.

Met welke basisregistraties kan gekoppeld worden?
 1.  Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
 2.  Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 3.  Basisregistratie Inkomen (BRI)
 4.  Basisregistratie Kadaster (BRK)
 5.  Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 6.  Basisregistratie Personen (BRP) 
 7.  Basisregistratie Topografie (BRT)
 8.  Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 9.  Handelsregister (HR)
 10. Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
Met welke landelijke voorzieningen kan gekoppeld worden?
 1. BAG bevragen
 2. BAG mutaties
 3. BGT
 4. BRK Levering mutaties
 5. BRV
 6. CORV
 7. DigiInkoop
 8. DigiLevering )HR & BAG
 9. E-factureren
 10. GGK (WMO en Jeugdwet
 11. GGK WLZ toets
 12. HR Dataservice
 13. HR Dataservice (via DigiLevering)
 14. LVWOZ synchrone bevraging
 15. LVWOZ indirecte levering/massale bevraging
 16. MijnOverheid BerichtenBox
 17. MijnOverheid BerichtenBox Antwoord voor Bedrijven
 18. MijnOverheid Lopende zaken
 19. MijnOverheid WOZ inzage Omgevingsloket Online

 

Hoe is BIJ12 Easy bus beveiligd?

Het platform is volledig volgens verplichte veiligheidseisen en standaarden ingericht. De Digikoppeling is volledig in gericht op het eBMS protocol waar security door gebruik van PKI certificaten een integraal onderdeel van is. Daarnaast kunnen diensten gebruik maken van extra versleuteling op berichtniveau. Berichten worden altijd verstuurd over encrypted kanalen.Verder zijn er firewalls met cloud protection en wordt er gefilterd op IP-adres. Indien gewenst over een besloten netwerk.

Hoe lang wordt een bericht bewaard?

In principe bewaart Easy bus geen data. Slechts voor logging en monitoringsdoeleinden wordt informatie maximaal 7 dagen versleuteld opgeslagen.

Welke standaarden zijn er?

Logius heeft standaarden vastgelegd en verplicht gesteld. De standaarden stellen grenzen en verplichtingen aan het bouwen van Digikoppeling aansluitingen. Voorbeelden van standaarden zijn eBMS, WUS en GB.

Easy bus koppelt met alle gebruikelijke standaarden van Logius.

Wat is Common Ground?

Met een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren gaat Common Ground uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt het overheid in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.

Officiële IT leverancier en Digikoppeling leverancier van de overheid via Logius

Hoofdleverancier ESB platform van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van onze 12 provincies.

Eenvoudig, veilig en betrouwbaar berichtenverkeer.

Bel voor meer informatie over Easy bus en Digikoppeling naar: 085-8770566.