Veilig berichten uitwisselen

met digikoppelingen

Digikoppelingen aansluiten voor provincies nog makkelijker met BIJ12 Easy bus

Overheidsinstanties wisselen steeds meer digitale informatie uit onderling, richting het bedrijfsleven en deburger. Om digitale berichten uit te wisselen zijn er beveiligde verbindingen nodig: de zogeheten Digikoppelingen. Dit omvat het koppelen met allerlei basisregistraties en lopende zaken. Het Easy bus ESB platform is de oplossing om overheid makkelijker te verbinden met Digikoppelingen, zaaksystemen, BerichtenBox voor Bedrijven en andere datasystemen. Het aansluiten is voor provincies extra eenvoudig gemaakt. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies, heeft onder het mom van Common Ground, de BIJ12 Easy bus ESB volledig ingericht en in gebruik. Vanwege deze bestaande oplossing hoeven resterende provincies alleen maar aan te sluiten op het platform om verbonden te zijn met de Digikopppeling en andere voorzieningen.

 

Provinciaal platform al ruim 3 jaar bewezen effectief. 

Aansluiten op basisregistraties, landelijke voorzieningen en BerichtenBox voor bedrijven.

Modulair uitbreidbaar met koppelingen tussen zaaksystemen, CRM, DMS en E-facturatie

Collectief contract voor provincies zorgt voor een lagere investering. 

Korte doorlooptijd van aansluiten. Digikoppeling binnen enkele weken opgeleverd.

Digitaal berichten uitwisselen met de overheid

Efficiënter samenwerken.

o

Verbeterde dienstverlening.

Burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer af te leveren. 

h

Overheidsinstanties hoeven gegevens ook maar 1 keer te verwerken.

FAQ

Wat is Digikoppeling?

Dit is een set van standaarden en protocollen om koppelingen te realiseren tussen overheidssystemen. Deze standaarden zijn vastgesteld door Logius, de beheerder van ICT-voorzieningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Door digitale berichtuitwisseling te standaardiseren, bevordert Digikoppeling interoperabiliteit van de overheid. Denk hierbij aan verbindingen tussen zaaksystemen, basisregistraties (BAG, BGT en BRK) en MijnOverheid (Berichtenbox voor bedrijven en Lopende Zaken) die data uitwisselen.

Voor wie?

Digikoppelingen zijn er voor  allerlei organisaties die te maken hebben met digitaal berichtenverkeer met de overheid. Denk aan gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries. De Easy bus ESB oplossing kan voor het aansluiten van Digikoppelingen ingezet worden, alsmede het bedrijfsleven dat communiceert met de overheid. 

Hoe snel?

De meeste diensten zijn in slechts enkele weken te realiseren.

Met welke basisregistraties kan gekoppeld worden?
 1.  Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
 2.  Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 3.  Basisregistratie Inkomen (BRI)
 4.  Basisregistratie Kadaster (BRK)
 5.  Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 6.  Basisregistratie Personen (BRP) 
 7.  Basisregistratie Topografie (BRT)
 8.  Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 9.  Handelsregister (HR)
 10. Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
Met welke landelijke voorzieningen kan gekoppeld worden?
 1. BAG bevragen
 2. BAG mutaties
 3. BGT
 4. BRK Levering mutaties
 5. BRV
 6. CORV
 7. DigiInkoop
 8. DigiLevering )HR & BAG
 9. E-factureren
 10. GGK (WMO en Jeugdwet
 11. GGK WLZ toets
 12. HR Dataservice
 13. HR Dataservice (via DigiLevering)
 14. LVWOZ synchrone bevraging
 15. LVWOZ indirecte levering/massale bevraging
 16. MijnOverheid BerichtenBox
 17. MijnOverheid BerichtenBox Antwoord voor Bedrijven
 18. MijnOverheid Lopende zaken
 19. MijnOverheid WOZ inzage Omgevingsloket Online

 

Hoe is BIJ12 Easy bus beveiligd?

Het platform is volledig volgens verplichte veiligheidseisen en standaarden ingericht. De Digikoppeling is volledig in gericht op het eBMS protocol waar security door gebruik van PKI certificaten een integraal onderdeel van is. Daarnaast kunnen diensten gebruik maken van extra versleuteling op berichtniveau. Berichten worden altijd verstuurd over encrypted kanalen.Verder zijn er firewalls met cloud protection en wordt er gefilterd op IP-adres. Indien gewenst over een besloten netwerk.

Hoe lang wordt een bericht bewaard?

In principe bewaart Easy bus geen data. Slechts voor logging en monitoringsdoeleinden wordt informatie maximaal 7 dagen versleuteld opgeslagen.

Welke standaarden zijn er?

Logius heeft standaarden vastgelegd en verplicht gesteld. De standaarden stellen grenzen en verplichtingen aan het bouwen van Digikoppeling aansluitingen. Voorbeelden van standaarden zijn eBMS, WUS en GB.

Easy bus koppelt met alle gebruikelijke standaarden van Logius.

Wat is Common Ground?

Met een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren gaat Common Ground uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt het overheid in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.

Officiële IT leverancier en Digikoppeling leverancier van de overheid via Logius

Hoofdleverancier ESB platform van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van onze 12 provincies.

Eenvoudig, veilig en betrouwbaar berichtenverkeer.

Bel voor meer informatie over Easy bus en Digikoppeling naar: 030 66 62 517.