Systeemintegratie consultancy

Afdelingen gebruiken verschillende systemen en werken samen met leveranciers en andere organisaties die ook weer andere systemen gebruiken. Zou het dan niet handig zijn om deze systemen met elkaar te integreren, zodat bedrijfsprocessen geautomatiseerd verlopen en handwerk over kloppen van gegevens overbodig wordt? Wij denken over zulke systeemintegratie oplossingen graag pragmatisch met u mee.

Het meedenken start met inventarisatie van de huidige IT-architectuur, de veiligheid en uiteraard de AVG bestendigheid. Met een Agile aanpak schetsen wij het gewenste IT landschap. De integratie ontwikkeling verloopt kort iteratief, om te zorgen dat actualiteiten meegenomen worden. Desgewenst voegen wij incrementeel aanvullende functionele wensen toe. Want het blijven bijschaven en perfectioneren van projecten zijn inherent aan de hedendaagse snelle ontwikkelingen.

Agile advisering in systeemintegratie

Stap

Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen voeren wij een integratiescan uit. Hieruit vloeit een rapportage voort. De inrichting van het huidige en het gewenste IT-landschap wordt in het rapport gevisualiseerd. De visualisatie geeft handvatten om de juiste keuzes te maken en vormt dan ook de leidraad voor verdere verduurzaming van de IT-architectuur.

Stap

De rapportage uit fase 1 biedt inzicht op het systeemintegratie vraagstuk. Wij denken pragmatisch met u mee en ontwerpen kort iteratief een oplossing die aan uw wensen voldoet. Optioneel kan in deze fase een evaluatieplan geschreven worden. Waarin de opbrengsten van de integratieoplossing(en) in tijd, geld en energie meetbaar gemaakt worden en geëvalueerd kunnen worden in fase 4.

Stap

Tijdens de bouw van de oplossing, begeleiden we het proces door middel van onze (senior-) expertise en bieden we de nodige (extra) handen

Stap

In deze (optionele) fase monitoren, beheren en evalueren we de systemen en bedrijfsprocessen. Om een duurzaam IT-landschap te behouden, monitoren wij voortdurend zowel de technische, als de functionele processen en werken wij tegelijkertijd verder aan de aanvullende wensen. 

Mogen wij ook met u meedenken over de inrichting

van een toekomstgericht IT-landschap? Neem contact op.