Het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) brengt veel vernieuwing en verandering voor overheden.
Een van het vakgebieden welk als geen ander ingrijpend wordt geraakt is vanzelfsprekend die van het “Vergunningverlening, toezichthouden en handhaven “(VTH).
Veel organisaties hebben, om het VTH-proces te ondersteunen, heel specifiek ingerichte zaaksystemen of zelfs speciale VTH-applicaties.
Dit leidt er natuurlijk toe dat gemeenten en andere overheden zich aan het bezinnen en oriënteren zijn op de mogelijkheden.
Veel geadviseerd wordt over te gaan naar een geheel nieuwe VTH-applicatie.
Dat zal in sommige gevallen zeker het juiste advies zijn, maar er kleven natuurlijk veel bezwaren aan;

– opnieuw aanbesteden,
– dure projecten om de bestaande data te migreren,
– medewerkers opnieuw op te leiden,
– nieuwe applicatie aan te sluiten om de overige bestaande systemen.

Al met al geen sinecure en een tijdrovende en kostbare affaire.

Wat vaak minder goed bekend is, is dat er ook tal van mogelijkheden zijn om de bestaande zaak- en VTH-systemen aan te sluiten op het nieuwe DSO.

Met Easy bus hebben we al aansluitingen op de DSO gerealiseerd voor meerdere provincies. Easy bus functioneert als ‘adapter’ tussen uw huidige systemen en de landelijke voorziening DSO (DSO-LV).
Alle, normaal lastig te realiseren en daardoor dure, koppelingen van en naar uw huidige systeem zijn eenvoudig te ‘vertalen’. Dit kan snel en eenvoudig door de grote hoeveelheid bouwblokken die hiervoor al aanwezig zijn.

De kans is groot dat op die manier uw bestaande systeem op een zeer kostenefficiënte wijze nog jaren probleemloos mee kan.
Uw organisatie en collega’s kunnen zich focussen op de al genoeg uitdagende inhoudelijke wijzigingen die het nieuwe stelsel met zich mee gaan brengen.

Benieuwd naar wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via:
info@itrajectum.nl of bel met ons op nummer 030-6662517