Is de automotive-sector voorbereid op de toekomst?

Is de automotive-sector voorbereid op de toekomst?

De autotechnologie blijft door ontwikkelen maar kan de auto-industrie dit aan?

Veel autobedrijven zijn tevreden met de werkwijze waarop hun huidige systemen alle data verwerken. Bijna iedereen binnen een bedrijf heeft wel een aantal verantwoordelijkheden om gegevens via een computer, tablet en zelfs via de telefoon te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van gegevens in systemen voor: Nieuwe klanten aan te maken, e-mails, facturatie, gegevens met andere locaties delen, gegevens verwerken volgens de AVG normen, leveranciers op de hoogte te brengen, klantafspraken maken etc.

Zie hieronder een afbeelding als voorbeeld. Aan de linker zijde is te zien hoe veel systemen nu nog aan elkaar zijn gekoppeld. Rechts zoals Easy bus uw systeem overzichtelijk en efficiënter maakt. Veel bedrijven hebben toch nog een angst om door te groeien. Denk aan alle andere systemen die hieraan vast gekoppeld zitten. Waar laat je die? Kunnen die wel met elkaar communiceren? Krijg je alle data op de zelfde wijze binnen zoals je verwacht? Ja dat kan en wij kunnen dit zonder problemen doorvoeren!

 

voorbeeld links een veel gebruikte optie, rechts oplossing met Easybus

Mee groeien of stilstaan?

De afgelopen jaren zijn auto’s sneller, efficiënter, veiliger, en zuiniger dan ooit geworden. Want stilstand is achteruitgang, dus daarom blijven wij door ontwikkelen. Maar door de toenemende ontwikkelingen vraagt dit om meer administratie en extra handelingen. Zo wordt er steeds meer informatie naar interne en externe collega’s en/of bedrijven gestuurd en neemt de werkdruk toe. Hierdoor is er meer tijd en/of personeel nodig om alle administratie en verwerking van gegevens uit te voeren. Vanuit dat oogpunt zijn er twee opties: dezelfde werkwijze behouden of door ontwikkelen!

 Tegenwoordig bestaan er auto’s die zelf een veilige afstand behouden, afremmen, zelf rijden, zonder extra hulp kunnen inparkeren en volledig elektrisch rijden. Alles schiet in grote stappen vooruit. Veel bedrijven in de automotive-industrie blijven nog steeds extra mensen inhuren om handmatig gegevens te verwerken. Dit zijn vaak keuzes die worden gemaakt omdat er geen of te weinig kennis is van de huidige mogelijkheden. Easy bus biedt hier een perfecte oplossing voor! Zoals hieronder zie je de pijlen alle kanten op gaan. Nieuwe klantgegevens komen via de Easy bus binnen en worden automatisch toegevoegd aan alle de vooraf ingestelde systemen, ongeacht welk technisch-dialect dit systeem spreekt of waar deze staat.

 

Automotive it

Van oud naar nieuw! IT-oplossing in de automotive-sector

Nieuwe systemen kunnen binnen een bedrijf veel problemen veroorzaken. Verwerking van data kan verloren gaan, systemen kunnen tijdelijk buiten gebruik zijn of niet meer de gewenste data in andere systemen doorvoeren. Met Easy bus is dit verleden tijd! Onze Easy bus platform t groeit mee met uw bedrijf. Hieronder een aantal voordelen op een rij.

 Bestaande programma’s en koppelingen
Blijven in gebruik en altijd uit te breiden zonder grote investeringen.

 Nieuwe programma’s en koppelingen
Kunnen zonder hoge kosten worden toegevoegd en groeit mee met uw bedrijf.

 Geautomatiseerd
Door aanvragen en afhandelingen geautomatiseerd te laten verlopen, scheelt dit aanzienlijk in de dagelijkse handelingen die alle administratieve taken met zich mee brengen. Bovendien is de kwaliteit hoger en worden typfouten niet meer gemaakt.

 Kennis
Met de Easy bus haal je meer dan 20 jaar integratiekennis binnen. Zelfs overheidsinstanties kiezen voor Easy bus.

 Doorlooptijd
Met de Easy bus ontwikkel je snel. Afhankelijk van de complexiteit bieden wij de mogelijkheid om in enkele weken al een platform voor u uit te rollen!

  Betrouwbaarheid
Easy bus platform is gebouwd om rekening te houden met alle bedrijfsprocessen, certificaten, groei en wensen. Daarnaast biedt Easy bus een duidelijk overzicht van alle processen en eventuele fouten en zorgt ervoor dat alle data nooit meer verloren kan gaan.

 Toekomstbestendig
Easy bus is zo gemaakt dat uitbreidingen vandaag of morgen, altijd naadloos op elkaar kunnen aansluiten.

 Kostenbesparend
Met het gebruiken van Easy bus is het binnenkomen, verwerken en ontvangen van uw data veiliger, sneller en efficiënter. Daarnaast zullen de huidige verwerkingen eenvoudiger verlopen en hierdoor de hoeveelheid aan eerder benodigde handelingen afnemen. Geen grote investeringen nodig, iedere koppeling is met een overzichtelijk budget snel te realiseren. (men is vaak bang dat ‘alles’ ineens op de schop moet) Dat zijn vaak onmogelijke projecten, maar dat is met Easy bus verleden tijd. Met Easy bus is het mogelijk om dit in verschillende fases snel te realiseren.

 Verplaatsbaar
De Easy bus is niet afhankelijk van een specifiek hostingplatform/partij. Het platform kan in de Cloud, of ergens intern on-premise staan.

 Schaalbaar
Lage instapkosten, groeit mee met behoefte van uw bedrijf. De Easy bus is voorbereid op intensiever gebruik en meer aansluitingen van bijvoorbeeld nieuwe API’s en/of systemen.

 

automotive

Wacht niet tot het te laat is!

U heeft de keuze om te wachten tot er steeds meer bedrijfsprocessen en verwerkingsprocessen bij komen, voordat u over doorgroeien na gaat denken. Maar het is verstandig om dit voor te zijn. Door gebruik te maken van Easy bus platform zult u toekomstige problemen vermijden en voor altijd voor blijven!

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met iTrajectum.

Telefoon: 030-666 2517

 

Common Ground – Yes we can!

Common Ground – Yes we can!

Common Ground – Yes we can! 

 

In de startblokken!

 

common ground

Een basis van wederzijds belang oftewel “Common Ground”, is voornamelijk interessant voor gemeentes, provincies en semi overheidsinstellingen. Bij de ICT-infrastructuur van deze organisaties is de data, in de meeste gevallen, als het ware in ‘silo’s’ opgesloten en hierdoor niet altijd up-to-date. Door een toenemende stroom aan digitale gegevens, blijken de bestaande oplossingen te weinig flexibel en dreigen de ICT-systemen vast te lopen. De rijksoverheid vindt het nu de hoogste tijd voor een oplossing. Dus samenwerken, 1 bron aanwijzen en die ontsluiten voor alle partijen (die daar recht op hebben uiteraard) en vooral het wiel niet opnieuw uitvinden.

De ontsluiting van gegevens loopt via een complex systeem van een willekeur aan koppelingen. Het huidige ICT-systeem is daardoor kwetsbaarder, moeilijk te onderhouden en uit te breiden en daardoor duurder en weinig flexibel. Dit samen maakt de mogelijkheden voor de gebruikers naar ontvanger een stuk beperkter. Gemeentes en organisaties kopiëren veel data naar interne en externe locaties en slaan daarnaast ‘hun’ eigen data lokaal op. Soms om deze periodiek te versturen, maar vaak blijft de actuele data toch alleen intern. Het zou natuurlijk veel beter zijn de gegevens op te halen en op te slaan, daar waar ze thuishoren: bij de bronhouder. Zo heeft iedereen altijd de juiste en actuele informatie. Als voorbeeld: meneer Jansen verhuist van Amersfoort naar Appelscha? De data is voor alle belanghebbenden up to date.

Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk blijft het blijkbaar moeilijk om dit ook gerealiseerd te krijgen. Het vergt een ‘nieuwe’ mindset.. een van echt samenwerken daar waar we gemeenschappelijke belangen hebben. Common Ground omvat de mentaliteit en werkwijze om succesvol samen te kunnen werken. Door Common Ground toe te passen zullen de hierboven genoemde problemen verleden tijd worden.

 

Voordelen van Common Ground?

Ja die zijn er! Het is goedkoper om bestaande “koppelingen” te hergebruiken in plaats van steeds weer nieuwe maatwerk oplossingen te realiseren. De door ons eerder geproduceerde koppelingen zijn net als “lego blokken” en daarom voor iedere partij sneller opnieuw te gebruiken. Ondanks dat niet alle processen gelijk zijn bij bedrijven, gemeentes en provincies, is het gebruik en eventuele aanpassing doorvoeren voordeliger. Daarom sluit Easy bus dus juist zo goed aan op de Common Ground filosofie. Door Common Ground toe te passen met behulp van een Easy bus platform, profiteert een organisatie namelijk van een kosten- en tijdbesparende oplossing. 

 

Common Ground met Easy bus platform

Met het gebruiken van een ESB is het binnenkomen, verwerken en ontvangen van uw data veiliger, sneller en efficiënter. Daarnaast zullen de huidige verwerkingen eenvoudiger verlopen en hierdoor de hoeveelheid aan eerder benodigde handelingen afnemen. Het voordeel dat hierbij komt kijken is dat huidige kosten dalen en een stijging in de uitvoering van uw werkzaamheden zal plaatsvinden. Denk hierbij aan nieuwe wensen/processen en changes aan bestaande processen. Zo is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld bij wetswijzigingen, veel sneller, met veel minder impact alle wensen te realiseren. Deze flexibiliteit zal bij iedere wijziging altijd van toepassing zijn. 

 

BIJ12

iTrajectum heeft met Easy bus een platform voor de Nederlandse provincies uitgerold waarmee de deelnemers volgens de Common Ground filosofie kunnen samenwerken.
Wij zijn hoofdleverancier van het provinciaal uitvoeringsorgaan: BIJ12. Voor hen zijn wij een full service provider. Wij doen de implementatie, de ontwikkeling, het technisch beheer en de ondersteuning voor functioneel beheer (intern BIJ12). De ESB van BIJ12 is een shared platform, waarvan al ruim 3 jaar bewezen is dat verschillende systemen en organisaties succesvol en veilig aan elkaar koppelt, zodat zij op een betrouwbare manier berichten kunnen uitwisselen. Het gaat hier om zo’n 4 á 5 duizend berichten per dag. Waarbij zonder nieuwe, grote investeringen ruimte is voor groei. Aansluiten op BIJ12 op de ESB gaat middels kleine projecten, die in tijd en budget zeer goed te overzien en managen zijn. 

 

Van Common Ground gedachtegang naar uitvoering

Wij zijn niet als andere partijen die in ‘gemeenteland’ actief zijn als echt ‘dienstenleveranciers’. Diensten als aansluiting op bijvoorbeeld de basisregistraties, waar uiteraard behoefte aan is, die ver-markt worden als een kant en klaar product. Maar waar vervolgens als sluitstuk pas een (vaak min of meer werkende) technische oplossing bij bedacht wordt. Eentje die men graag zo vaak mogelijk ‘aan de markt’ verkoopt.
Wij zijn juist een platform producent die, door jarenlange ervaring en diepere technische kennis van hoe/waarom zaken gerealiseerd behoren te worden, gevraagd wordt met ons platform die diensten waar behoefte aan is op te lossen. Als zo’n dienst eenmaal is gerealiseerd voor partij A, kan die ook door partij B, C, E worden gebruikt. (denk hierbij aan alle gemeentes)
Wij zien dat als vanzelfsprekend.. dat een nieuwe deelnemer van alle beschikbare bouwblokken gebruik mag maken. Als er behoefte is aan een nieuw bouwblok, dan zien wij graag dat gebruikers die dan ook beschikbaar stellen aan de ‘community’. Geven en nemen…
Wij ‘snappen’ dan ook niet zo heel goed waarom ‘Common Ground’ pas de laatste tijd zijn opmars lijkt te maken. We doen dit namelijk al jaren zo. En zijn zelfs een beetje bang dat deze keer “Common Ground” als een te ‘ver-markten’ product wordt weggezet. 

 

Waar

On-premises , Cloud of hybride, het klinkt misschien niet voor iedereen bekend. Maar de mogelijkheden lichten wij graag toe.
• Als eerst on-premises, hierbij zal de ESB bij u intern op locatie geïnstalleerd zijn. Uiteraard is het mogelijk om ook zonder internet de ESB te benaderen. Uw organisatie heeft geen last van verstoringen, onderhoud of wijzigingen bij externe partijen.. en heeft maximale controle over de data.
• “In de Cloud”. Deze vorm is grofweg samen te vatten als het via een netwerk (meestal internet) beschikbaar stellen van virtuele hardware, software, opslag diensten en/of gegeven.
Easy bus laat zich eenvoudig installeren in uw eigen omgeving, maar net zo makkelijk bij uw bestaande provider of ook in de grote Cloud omgevingen als Azure, AWS, Google Cloud, IBM en anderen. Bovendien kan het, indien gewenst, eenvoudig worden verplaatst tussen deze locaties.
• Helemaal in de Cloud, of helemaal on-premises is een situatie die tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. We hebben in de praktijk voornamelijk in beide omgevingen applicaties en data, die we maar graag als een geheel zouden willen kunnen gebruiken. Het starten met Easy bus als een hybride omgeving (dus zowel lokaal als in de Cloud) kan helpen de kloof tussen internet IT-afdelingen en Cloud leveranciers te overbruggen zonder het overzicht of de regie te verliezen. 

 

Snapt u het belang van “Common Ground” en zou u graag eens vrijblijvend overleggen op welke wijze uw organisatie kan profiteren en bijdragen aan dit gedachtegoed, neem dan vrijblijvend contact op nummer 030-6662517. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.itrajectum.nl.

 

Download hier onze whitepapers

• Whitepaper – De evolutie van systeemintegratie
• Whitepaper – AVG en Easy bus 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn uw systemen al wél voorbereid op privacy ontwikkelingen?

Zijn uw systemen al wél voorbereid op privacy ontwikkelingen?

Sinds mei is er handhaving op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staan afspraken over hoe men met privacygevoelige data om moet gaan. De AVG limiteert welke data opgeslagen, gebruikt en verstuurd mag worden. Bovendien is dit jaar het wetsvoorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) ingediend. Ook deze regelgeving zal van directe impact zijn op de inrichting van bedrijfsprocessen en de IT architectuur van organisaties. Kunt u privacygevoelige persoonsgegevens adequaat uitsluiten? Zijn uw IT systemen wel volledig AVG-proof en voorbereid op de ontwikkelingen van het GDI wetsvoorstel?


De uitbreiding van privacyrechten is van behoorlijke invloed op de verwerkingswijze van data en dat is maar goed ook. Er zijn inmiddels voldoende voorbeelden in het nieuws geweest van datalekken van organisaties die onzorgvuldig met hun data omgingen. Hackers kregen de kans privacygevoelige informatie van burgers bloot te stellen en het imago van organisaties te ruïneren. De wet- en regelgeving moet de burger beschermen tegen dit soort privacygeweld en organisaties verplichten om zorgvuldiger met data om te gaan. Tevens zijn organisaties verplicht om aantoonbaar en inzichtelijk te hebben hoe data is verwerkt. In veel organisaties is het een complex proces om helemaal AVG-proof te zijn. Lang niet ieder systeem is geschikt voor deze aanpassingen. Een generieke oplossing om de communicatie en beveiliging tussen al uw systemen in één keer te standaardiseren en wijzigingen in uw systemen te vereenvoudigen ligt in het gebruik van het Easy bus platform. Ongeacht het type systeem of app, kan het platform uw data beschermen en specifieke data uitsluiten. Het platform structureert het IT landschap en maakt inzichtelijk. Wat ertoe leidt dat het eenvoudiger aan te tonen is hoe data wordt verwerkt.

“Once you’ve lost your privacy, you realize you’ve lost an extremely valuable thing.”

E-facturatie voor uw webshop met de Easy bus ESB

E-facturatie voor uw webshop met de Easy bus ESB

E-facturatie voor uw webshop met de Easy bus ESB

Tegenwoordig heeft u, uw eigen financiële administratie binnen een paar minuten mobiel geregeld via elektronisch berichtenverkeer. In het bedrijfsleven zijn wat digitalisering betreft nog wel wat stappen te nemen. Vaak hebben organisaties nog grote administratieve afdelingen en geen realtime inzicht in de financiën. Dat is onnodig in deze tijd. Met de combinatie van het Easy bus ESB platform en de koppeling met e-facturatie verlopen niet alleen uw IT processen gestructureerd, maar ook uw financiële administratie. Oftewel: daadwerkelijk inzicht verkrijgen in bedrijfsprocessen met een nauwkeurigere en betrouwbare administratie.

Stel u heeft bijvoorbeeld een webshop, dan kunt u de processen met deze combinatie veel efficiënter elektronisch inrichten. De Easy bus helpt u om op een laagdrempelige manier koppelingen te realiseren tussen uw bestaande systemen en die van uw leveranciers. De extra koppeling met e-facturatie zorgt ervoor dat verkopen automatisch aan de klant gefactureerd worden, dat de bestellingen naar leveranciers van de producten automatisch verstuurd worden en de producten naar de klant worden gestuurd.

Met e-factureren is een factuur een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch binnenkomt en automatisch wordt verwerkt in (boekhouding)systemen. Als de factuur binnenkomt, en in uw administratie is verwerkt, kan Easy bus andere systemen aansturen zodat zijn de systemen zo ingesteld dat de bestelling de deur uitgaat. Administratief handwerk is dus niet langer nodig. Een e-factuur is tot wel 80% sneller geboekt dan een papieren of pdf-factuur. Al met al bespaart u dus op personeelskosten, papierverbruik en bovendien tijd door snelle en foutloze verwerking.

Bij iTrajectum denken wij pragmatisch met organisaties mee. Bovendien werken wij graag samen. Naast het koppelen van data en systemen met ons Easy bus platform, zoeken wij ook altijd naar partnerships die uw organisatie en onze producten versterken. Zodoende zijn wij een samenwerking aangegaan met dé specialist op gebied van e-facturen: eVerbinding. Waarom het wiel opnieuw uitvinden, als we met de sterkste samenwerkingen veel sneller verder komen? En waarom kiezen voor handmatige verwerking, als het elektronisch nauwkeuriger en goedkoper kan?

 

Wilt u meer weten over e-facturatie?
Of wilt u dat wij ook met uw organisatie meedenken? Bel naar: 030 666 25 17.

Nederland ICT verwelkomt iTrajectum

Nederland ICT verwelkomt iTrajectum

Nederland ICT verwelkomt iTrajectum

Dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-sector, Nederland ICT, heeft iTrajectum verwelkomd als nieuw lid. Sinds eind december 2018 is iTrajectum aangesloten bij de organisatie, bestaande uit 600 leden.

Nederland ICT draagt bij aan de verbetering van de ICT-sector, het ondernemingsklimaat voor ICT-bedrijven en de Nederlandse digitale economie in het algemeen.

De organisatie levert diensten en advies op gebied van juridische zaken, HRM, financiële zaken en milieu. Verder organiseren zij nuttige IT workshops en netwerkevenementen en bieden zij collectieve kortingen en regelingen. Alle leden zijn gehouden aan een hoog kwaliteitslabel en gedragscode.

Voor meer informatie kijk op:

www.nederlandict.nl/leden 

BizTalk just got a whole lot easier

BizTalk just got a whole lot easier

Cloudy my BizTalk is

BizTalk just got a whole lot easier

Now that the dust clouds are settling down and we can all see hybrid is the most powerful future of cloud and on-premises solutions, many organizations are wondering how to move forward. “Just” moving everything to the cloud isn’t a solution that works for everyone in the real world. Next to the point that for your
on-premises systems it may not even make sense to move to the cloud at all, we very likely also have an existing infrastructure and team that has been (heavily) invested in over the past years or even decades. So our question to BizTalk developers and managers is:

"Why would you ‘throw’ away perfectly good hardware, existing and proven solutions
or have your expert staff shift their expertise, just because we ‘have’ to go cloud?"

Sometimes it’s best just to keep your feet firmly on the ground. Using the best of what is available in both worlds, and use it when you need it, makes far more sense. Though we have preached this for many years now, we finally see movement in this direction from the major companies (including those like Microsoft) too. This is no different for the world of systems integration. The domain where we ‘tie’ together data and business, processes and (complementary) systems that lets you collaborate within your business and partner organizations. 

System integration insight

To integrate or share data there are several well-known and proven platforms out there. MuleSoft (recently bought by Salesforce), Tibco, etc. and from the Microsoft stack of course: BizTalk. The very powerful and scalable framework that has been around for almost two decades now. Are these platforms disappearing now that the cloud is there? No, of course not. Microsoft has rolled out more versions and updates of BizTalk the last few years, than the years before when it’s role was undisputed.

But there is a whole new generation of platforms like Logic Apps, Dell Boomi and similar microservices solutions that claim to be capable of ‘solving’ all your integration needs. Well; maybe.. Those platforms are very flexible, but also have many restrictions. For example, they talk HTTP, which is not always what you want or need. They have limitations in size, are always in the cloud and that may therefore cause some security concerns.

And above all it requires a very different expertise than the developers, (that know your business well!) currently have. Of course, you can have them explore new technology (and so you should), but now that we live in a time where the demand from the business side goes faster and faster, you just do not always have the luxury to toss out the old and start tinkering with something new. Especially now that General Data Protection Regulation (GDPR) enforces that you should always at least think twice before you start tossing your data in all directions. And above all it requires a very different expertise than the developers, (that know your business well!) currently have.

The BizTalk extension suite allows to

 • Keep your currently solutions that you’ve invested in and that work well
 • Treasure the expertise your staff has. Let them keep using what they are great at
 • Add new functionality in a modular way
 • Design and configure processes with a similar drag&drop experience as the new cloud solutions
 • Reuse components from your old solutions when extending your business
  why redo something you already had developed and tested a year ago?
 • Integrate on-premises and cloud systems any way you prefer
 • Move parts of, or the entire platform to and from the cloud at your own pace and demands

The Easy bus platform has been around for over a decade and extends any BizTalk 2006r2 or newer environment to a very flexible Enterprise Service Bus/ Microservices platform. It can be hosted on-premises, in the cloud or both.

Easy bus ESB is designed to

 • Know and see what is going on. To open the ‘magic black box’. It features a browser based integrated process monitoring solution. Displaying functional processes and useful information to the administrators. No technical gurus required
 • See in a uniform way if a process has successfully completed or for some reason failed. Have the platform notify your staff when things go different than intended. So you don’t have to hear from a customer that something went wrong anymore
 • Create safe and secure solutions by design, not by sealing the cracks after you went into production
 • Develop modular extensions quickly. Easy bus generates everything you need for ‘plumbing’. So your developers can focus on the what the business actually requested
 • Stitch together your old solutions, out-of-the-box modules and your own new ones by configuration. There is no longer a need for big monolog and rigid solutions
 • Be on time with fulfilling the demands of the business and even enable the business by coming up with new ideas and opportunities
 • Create uniform and durable solutions. It no longer matters if Bart made a solution last year and today Jane and Sue are each making their own brand-new module. They will fit together guaranteed
 • Speed up the project and reduce time to market. Easy bus features a software factory (integrated in Visual Studio), boilerplate, deployment and maintenance tooling. All to make the entire development process faster and easier
 • Create the flexibility your business requires. You can swap out components and systems when you need to. Switching from SAP to Dynamics? Don’t let your integration platform be the limiting factor.

Best of both worlds 

Of course, you can have them explore new technology (and so you should), but now that we live in a time where the demand from the business side goes faster and faster, you just do not always have the luxury to toss out the old and start tinkering with something new. Especially now that General Data Protection Regulation (GDPR) enforces that you should always at least think twice before you start tossing your data in all directions.

Does that mean cloud and those platforms are just toys? No, definitely not. They serve specific scenarios better than any of the ‘old’ platforms. If they would teach us one thing it is, that with the right, flexible tooling, you can simplify many tedious tasks.

By using a smart platform and therefore making the developers focus on the business problem at hand, instead of all the plumbing, it will speed up and shorten the projects you need done. And by simplifying development you will reduce costs, while being able to answer quickly to demands from the business.

Wouldn’t it be great if we could combine (hybrid) the power of the proven integration platforms and the easy of the new microservices cloud platforms? Well; you can have the best of both worlds with the BizTalk extension suite of the Easy bus platform, that makes using BizTalk a whole lot easier.

 

<- Click to read more about the BizTalk extension suite and Easy bus capability's .

Read more about the platform on the Easy bus page here

Like what you see? Show your appreciation through likes, following and shares!

More information

Do you want to know more about what Easy bus could mean for your BizTalk business?

info@itrajectum.nl | (+31) 030 666 25 17