Common Ground – Yes we can! 

 

In de startblokken!

 

common ground

Een basis van wederzijds belang oftewel “Common Ground”, is voornamelijk interessant voor gemeentes, provincies en semi overheidsinstellingen. Bij de ICT-infrastructuur van deze organisaties is de data, in de meeste gevallen, als het ware in ‘silo’s’ opgesloten en hierdoor niet altijd up-to-date. Door een toenemende stroom aan digitale gegevens, blijken de bestaande oplossingen te weinig flexibel en dreigen de ICT-systemen vast te lopen. De rijksoverheid vindt het nu de hoogste tijd voor een oplossing. Dus samenwerken, 1 bron aanwijzen en die ontsluiten voor alle partijen (die daar recht op hebben uiteraard) en vooral het wiel niet opnieuw uitvinden.

De ontsluiting van gegevens loopt via een complex systeem van een willekeur aan koppelingen. Het huidige ICT-systeem is daardoor kwetsbaarder, moeilijk te onderhouden en uit te breiden en daardoor duurder en weinig flexibel. Dit samen maakt de mogelijkheden voor de gebruikers naar ontvanger een stuk beperkter. Gemeentes en organisaties kopiëren veel data naar interne en externe locaties en slaan daarnaast ‘hun’ eigen data lokaal op. Soms om deze periodiek te versturen, maar vaak blijft de actuele data toch alleen intern. Het zou natuurlijk veel beter zijn de gegevens op te halen en op te slaan, daar waar ze thuishoren: bij de bronhouder. Zo heeft iedereen altijd de juiste en actuele informatie. Als voorbeeld: meneer Jansen verhuist van Amersfoort naar Appelscha? De data is voor alle belanghebbenden up to date.

Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk blijft het blijkbaar moeilijk om dit ook gerealiseerd te krijgen. Het vergt een ‘nieuwe’ mindset.. een van echt samenwerken daar waar we gemeenschappelijke belangen hebben. Common Ground omvat de mentaliteit en werkwijze om succesvol samen te kunnen werken. Door Common Ground toe te passen zullen de hierboven genoemde problemen verleden tijd worden.

 

Voordelen van Common Ground?

Ja die zijn er! Het is goedkoper om bestaande “koppelingen” te hergebruiken in plaats van steeds weer nieuwe maatwerk oplossingen te realiseren. De door ons eerder geproduceerde koppelingen zijn net als “lego blokken” en daarom voor iedere partij sneller opnieuw te gebruiken. Ondanks dat niet alle processen gelijk zijn bij bedrijven, gemeentes en provincies, is het gebruik en eventuele aanpassing doorvoeren voordeliger. Daarom sluit Easy bus dus juist zo goed aan op de Common Ground filosofie. Door Common Ground toe te passen met behulp van een Easy bus platform, profiteert een organisatie namelijk van een kosten- en tijdbesparende oplossing. 

 

Common Ground met Easy bus platform

Met het gebruiken van een ESB is het binnenkomen, verwerken en ontvangen van uw data veiliger, sneller en efficiënter. Daarnaast zullen de huidige verwerkingen eenvoudiger verlopen en hierdoor de hoeveelheid aan eerder benodigde handelingen afnemen. Het voordeel dat hierbij komt kijken is dat huidige kosten dalen en een stijging in de uitvoering van uw werkzaamheden zal plaatsvinden. Denk hierbij aan nieuwe wensen/processen en changes aan bestaande processen. Zo is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld bij wetswijzigingen, veel sneller, met veel minder impact alle wensen te realiseren. Deze flexibiliteit zal bij iedere wijziging altijd van toepassing zijn. 

 

BIJ12

iTrajectum heeft met Easy bus een platform voor de Nederlandse provincies uitgerold waarmee de deelnemers volgens de Common Ground filosofie kunnen samenwerken.
Wij zijn hoofdleverancier van het provinciaal uitvoeringsorgaan: BIJ12. Voor hen zijn wij een full service provider. Wij doen de implementatie, de ontwikkeling, het technisch beheer en de ondersteuning voor functioneel beheer (intern BIJ12). De ESB van BIJ12 is een shared platform, waarvan al ruim 3 jaar bewezen is dat verschillende systemen en organisaties succesvol en veilig aan elkaar koppelt, zodat zij op een betrouwbare manier berichten kunnen uitwisselen. Het gaat hier om zo’n 4 á 5 duizend berichten per dag. Waarbij zonder nieuwe, grote investeringen ruimte is voor groei. Aansluiten op BIJ12 op de ESB gaat middels kleine projecten, die in tijd en budget zeer goed te overzien en managen zijn. 

 

Van Common Ground gedachtegang naar uitvoering

Wij zijn niet als andere partijen die in ‘gemeenteland’ actief zijn als echt ‘dienstenleveranciers’. Diensten als aansluiting op bijvoorbeeld de basisregistraties, waar uiteraard behoefte aan is, die ver-markt worden als een kant en klaar product. Maar waar vervolgens als sluitstuk pas een (vaak min of meer werkende) technische oplossing bij bedacht wordt. Eentje die men graag zo vaak mogelijk ‘aan de markt’ verkoopt.
Wij zijn juist een platform producent die, door jarenlange ervaring en diepere technische kennis van hoe/waarom zaken gerealiseerd behoren te worden, gevraagd wordt met ons platform die diensten waar behoefte aan is op te lossen. Als zo’n dienst eenmaal is gerealiseerd voor partij A, kan die ook door partij B, C, E worden gebruikt. (denk hierbij aan alle gemeentes)
Wij zien dat als vanzelfsprekend.. dat een nieuwe deelnemer van alle beschikbare bouwblokken gebruik mag maken. Als er behoefte is aan een nieuw bouwblok, dan zien wij graag dat gebruikers die dan ook beschikbaar stellen aan de ‘community’. Geven en nemen…
Wij ‘snappen’ dan ook niet zo heel goed waarom ‘Common Ground’ pas de laatste tijd zijn opmars lijkt te maken. We doen dit namelijk al jaren zo. En zijn zelfs een beetje bang dat deze keer “Common Ground” als een te ‘ver-markten’ product wordt weggezet. 

 

Waar

On-premises , Cloud of hybride, het klinkt misschien niet voor iedereen bekend. Maar de mogelijkheden lichten wij graag toe.
• Als eerst on-premises, hierbij zal de ESB bij u intern op locatie geïnstalleerd zijn. Uiteraard is het mogelijk om ook zonder internet de ESB te benaderen. Uw organisatie heeft geen last van verstoringen, onderhoud of wijzigingen bij externe partijen.. en heeft maximale controle over de data.
• “In de Cloud”. Deze vorm is grofweg samen te vatten als het via een netwerk (meestal internet) beschikbaar stellen van virtuele hardware, software, opslag diensten en/of gegeven.
Easy bus laat zich eenvoudig installeren in uw eigen omgeving, maar net zo makkelijk bij uw bestaande provider of ook in de grote Cloud omgevingen als Azure, AWS, Google Cloud, IBM en anderen. Bovendien kan het, indien gewenst, eenvoudig worden verplaatst tussen deze locaties.
• Helemaal in de Cloud, of helemaal on-premises is een situatie die tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. We hebben in de praktijk voornamelijk in beide omgevingen applicaties en data, die we maar graag als een geheel zouden willen kunnen gebruiken. Het starten met Easy bus als een hybride omgeving (dus zowel lokaal als in de Cloud) kan helpen de kloof tussen internet IT-afdelingen en Cloud leveranciers te overbruggen zonder het overzicht of de regie te verliezen. 

 

Snapt u het belang van “Common Ground” en zou u graag eens vrijblijvend overleggen op welke wijze uw organisatie kan profiteren en bijdragen aan dit gedachtegoed, neem dan vrijblijvend contact op nummer 030-6662517. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.itrajectum.nl.

 

Download hier onze whitepapers

• Whitepaper – De evolutie van systeemintegratie
• Whitepaper – AVG en Easy bus