Wat is XML

XML oftewel Extensible Markup Language is een platte tekst dat voor mensen en machines leesbaar is. Daarnaast lijkt XML op het bekende HTML, alleen zit er wel een verschil in. Men gebruikt XML om gegevens te kunnen delen. Door te werken met een XML, kunt u elke code maken die u nodig hebt om uw gegevens en de structuur hiervan te beschrijven.  Daarin tegen wordt HTML juist weer gebruikt om gegevens op te maken.

Overige interessante onderwerpen