FAQ

 

Wat is een ESB?

Een enterprise service bus (ESB) is een integratie architectuur model voor een IT-landschap. In dit model communiceren verschillende systemen niet rechtstreeks met elkaar, maar via de ESB. De ESB  vertaalt binnenkomende informatie naar het begrijpbare formaat voor het ontvangende systeem. De ESB zorgt voor het prioriteren van aanvragen en foutafhandeling daarvan. Dit geheel van aanvraag afhandelen en de controles die hierbij komen kijken, wordt aangeduid als orkestratie van serviceaanvragen. Een ESB binnen een software-architectuur toevoegen standaardiseert de wijze waarop systemen met elkaar communiceren.

Kenmerken van een ESB zijn:

 • Een ESB staat tussen systemen en bemiddelt
 • Een ESB zorgt voor standaardisatie van de communicatie tussen systemen
 • Een ESB handelt de transformatie van gegevens tussen systemen af
 • Een ESB orkestreert de afhandeling van systeem X naar systeem Y
 • Een ESB monitort de processen en rapporteert over het gebruik van processen
 • Een ESB zorgt voor beveiliging van het transport.

Waarom een ESB?

 • Systeem X communiceert met de ESB en niet direct met systeem Y → Hierdoor zijn systemen ontkoppeld.
 • Doordat services beschikbaar zijn op een centraal niveau (binnen de ESB) en gemakkelijk toegankelijk, kunnen ze sneller worden toegepast in andere systemen → Hergebruik wordt gestimuleerd.
 • De ESB zorgt voor de communicatie met de onderliggende systemen → De interfaces tussen de systemen worden versimpeld en gestandaardiseerd. 
 • Centrale en generieke manier van servicemonitoring → binnen de ESB kunnen processen op een generieke manier gemonitord en gecontroleerd worden op afgesproken SLA’s.
 • Oplossingen zijn schaalbaar → een andere server(s)of meer componenten toevoegen is weinig werk
 • Reduceren van “time-to-market” door hergebruik en minder implementatietijd → het introduceren van een nieuw systeem of wens (nieuwe data storage, nieuwe leverancier, nieuwe dienst) heeft geen of weinig impact op de bestaande processen, maar is een nieuwe ‘stekker’ in de bus. Hierdoor kan uw organisatie sneller inspringen op veranderingen.

 

Waarom easy bus?

 • Easy bus is geen framework waaraan je zelf nog moet bouwen. Het is een kant en klare ESB met een uitgebreide toolkit om je eigen ‘stekkers’(koppelingen) toe te kunnen voegen
 • Wij delen onze kennis door middel van opleiding en training, zodat de organisatie onafhankelijk is de regie heeft over het realiseren en beheren van bedrijfsprocessen
 • Onze consultants staan altijd voor u klaar om u te helpen wanneer nodig
 • U ontvangt een compleet software suite, met ontwikkel tools, monitoringstool en een configuratie designer.

 

Is het mogelijk om easy bus in de cloud te gebruiken?

Ja, easy bus kan on-premises en in de cloud gebruikt worden. Ook kan easy bus in hybride configuratie gebruikt worden. Een deel van de processen zal dan on-premises zijn en een deel in de cloud . Dit is vaak de krachtigste combinatie.