monitor

In één oogopslag inzicht in al je processen

 

Wij zijn van mening dat IT als hulpmiddel dient om medewerkers en bedrijfsprocessen te ondersteunen. Medewerkers horen doormiddel van hun reeds aanwezige domein specifieke vakkennis, inzicht te hebben in het verloop van de processen.

De monitor van easy bus geeft een grafische weergave van alle processen en bijbehorende processtappen . Per processtap zijn de berichten en de inhoud hiervan beschikbaar.  Hierdoor wordt stapsgewijs inzichtelijk wat er functioneel gebeurt. Het is direct zichtbaar welke processen en processtappen er goed en welke fout zijn gegaan. Wanneer een fout gesignaleerd wordt, wordt er onderscheid gemaakt tussen technische, -functionele, -proces, – en configuratiefouten zodat deze doorgezet kunnen worden naar de juiste persoon. Easy bus signaleert proactief fouten zodat er tijdig actie op ondernomen kan worden. Dit sluit aan bij de taak en het begrip van de business en de functioneel beheerder.