configuratie designer

Bepaal de volgorde en instellingen voor je bouwstenen en wat er runtime moet gebeuren

Doordat easy bus als stekkerdoos fungeert en hiermee kleine deeltaken (diensten/stekkers) worden ontwikkeld, hoeven deze slechts op basis van configuratie aaneen geregen te worden. Hierdoor kunnen aanpassingen en toevoegingen aan processen eenvoudig gerealiseerd worden, zonder de traditionele risico’s.

De configuratie designer bepaalt voor ieder proces welke endpoints gebruikt dienen te worden, in welke volgorde en met welke transformaties en overige instellingen. De grafische interface en de “drag & drop” -functie maakt de configuratie designer gemakkelijk in gebruik. Een endpoint is een project dat gebouwd is met een bepaalde functionaliteit, bijvoorbeeld ‘registreer een klant’.  In een endpoint zit alles wat nodig is om een functioneel doel te behalen en bevat of dicteert geen (technische) berichtformaten. Hierdoor zijn endpoints flexibel en kunnen deze zo vaak als nodig in verschillende processen gebruikt  worden ongeacht de brondata. Vind het wiel dus niet opnieuw uit en hergebruik endpoints zo vaak als nodig is.