Master Data Management

   mdm


In iedere organisatie wordt er gebruik gemaakt van stamdata, ook wel master-data  genoemd. Deze master-data bestaat uit basisgegevens over bijvoorbeeld processen, klanten, medewerkers en producten. Daarmee is het één van of misschien wel de belangrijkste data voor de bedrijfsvoering, omdat veel systemen afhankelijk zijn van deze stamdata. Master-data wordt vaak opgeslagen in verschillende systemen. Zo maken bijvoorbeeld het CRM systeem en het boekhoudsysteem beiden gebruik van klantgegevens. Elk van deze systemen heeft een eigen datamodel en opslag dat gebruik maakt van een deel van de stamdata. Zo wordt  de stamdata in meerdere systemen ingevoerd, waardoor er veel duplicaten ontstaan. Hierdoor kan er een ongecontroleerde groei ontstaan van de gegevens. Wijzigingen en aanvullingen worden vervolgens separaat doorgevoerd waardoor er variaties ontstaan  in de stamdata en het de vraag is wat de laatste en correcte versie is. Dit is niet wenselijk omdat je data hierdoor niet betrouwbaar is, beheren en corrigeren van de data veel tijd kost en de meest recente data niet altijd voor iedereen beschikbaar is.

Master Data Management

Het is dus belangrijk om data goed te managen. Hier komt Master Data Management (MDM) bij om de hoek kijken. MDM bestaat uit procedures, processen en technologieën die er samen voor zorgen dat alle gegevens eenduidig en betrouwbaar zijn om zo bedrijfsprocessen  optimaal te kunnen ondersteunen.

Hoe easy bus aan Master Data Management bijdraagt

Wanneer men denkt aan MDM, denkt men helaas maar al te vaak aan een “magische” tool of techniek die ervoor   zorgt dat er kwalitatief goede data is. Wij geloven dat vooral de organisatie zelf en het bewust ontwerpen van de processen de belangrijkste factoren zijn. Techniek is pas daarna ondersteunend bij het uitvoeren van die processen. Zo zullen er op proces niveau afspraken gemaakt moeten worden over hoe er omgegaan wordt met data. Belangrijk is om vast te stellen welke bronnen leidend zijn. Easy bus kan daarna real time of door middel van synchronisatie de overige systemen  voorzien van de benodigde data uit de master-data-bron. Er is nu nog maar één dataset die leidend is en onderhouden dient te worden. Alle andere systemen hebben nu ten alle tijden de actuele data. Ziet het datamodel er voor het doelsysteem  anders uit dan de stamdata? Easy bus zorgt er door middel van transformaties en verrijking voor dat het systeem altijd de data ontvangt zoals verwacht. Het kan voorkomen dat je data ontvangt die anders is dan wat  je systeem verwacht. Wellicht heeft de klant de postcode niet juist ingevoerd. Easy bus signaleert dat er een “ fout” in de data zit. Hier krijg je proactief een melding van vanuit easy bus. Zo kan de functioneel beheerder deze fout afhandelen voordat er ernstigere verstoringen voordoen.

 

 

 

“Omdat een goed verbonden IT-landschap de basis is voor de toekomst.”