Enterprise Application Integration (EAI) is de term die algemeen gebruikt wordt wanneer, binnen een organisatie en/of diens ketenpartners, verschillende systemen met elkaar verbonden zijn; oftewel de systemen zijn geïntegreerd. EAI, in het Nederlands systeemintegratie, valt onder het begrip middleware; het opereert tussen backend databases, systemen en applicatie servers. De hieronder weergegeven afbeelding, geeft de globale evolutie van systeemintegratie aan. De jaartallen geven een indicatie van het ontstaan van deze verschillende systeemintegratie vormen. Weergegeven generaties worden vandaag de dag nog steeds gebruikt.

Niet iedereen kent een Enterprise Service Bus (ESB)

Soms omdat de gekozen integratie vorm daadwerkelijk het beste aansluit bij de wensen en eisen. Helaas komt het ook maar al te vaak omdat men niet goed op de hoogte is van de specifieke eigenschappen van de gekozen vorm.

Waar grote servers in de jaren tachtig van de vorige eeuw vooral gebruikt werden door grote organisaties en overheden, kwamen deze ook steeds meer in gebruik bij kleinere organisaties. Taken van systemen werden toen ondersteund door handmatig uitgevoerde acties van de gebruikers. Wanneer verschillende rollen en afdelingen met dezelfde of vergelijkbare systemen moesten werken, dan moesten deze systemen individueel van dezelfde data worden voorzien. Mensen printten of typten een document of data over en brachten deze naar degene die van de informatie voorzien moest worden.

Nadeel van deze werkwijze is dat het veel tijd en geld kost. Maar ook dat de data vaak op meerdere plaatsen ingevoerd en bijgewerkt moet worden en daardoor ook foutgevoelig wordt. Bijna vanzelfsprekend ontstond de behoefte om deze handelingen te automatiseren en de systemen met elkaar te integreren. Vandaar dat er een evolutie is gekomen aan ontwikkelingen. Zo is uiteindelijk ook een Enterprise Service Bus platform ontwikkeld. Door deze ontwikkelingen kan data veel eenvoudiger worden verzonden.

Overige interessante onderwerpen